Apdorojama...

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos; 5 Darbo dienos; 15 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas
Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros priemonė) turi teisę kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo (toliau – prašymas). Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre. Vaiko priežiūros priemonės skiriamos, keičiamos ar panaikinamos administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymo kopija įteikiama ar išsiunčiama paštu pareiškėjui, vaiko atstovams pagal įstatymą, mokyklai, kurioje mokosi vaikas, vaiko teisių apsaugos skyriui ir įsakyme priežiūros priemonės vykdytoju paskirtam asmeniui.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens yra seniūnijos informacija apie šeimą, kiti šio aprašymo skyriuje „Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“ nenurodyti dokumentai, reikalingi sprendimui priimti

Paslaugą galima užsakyti Elektroninės valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D8CF4E3E9F
Joniškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-240
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.491482
Dokumentų, pateikiamų kartu su prašymu skirti vaiko minimalios ar vidutines priežiūros priemones, sąrašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A-211
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/540f6552f31711e4b16bd89f28797001?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c41f82fe-0287-4c20-b26e-91468fd007f1

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jonas Novogreckis
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
tel. 842661209
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Livonijos g. 4, LT- 84124, Joniškis
Adresas internete www.joniskis.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 288712070

Adresas Lietuvoje:
Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškis, Livonijos g. 4, LT-84124
Interneto svetainė: