Apdorojama...

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Renginio organizatorius, norintis Savivaldybės viešojoje vietoje organizuoti renginį, arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimą,  privalo turėti leidimą. Leidimą išduoda seniūnijos, kurioje bus organizuojamas renginys, seniūnas.
Atvejai, kuriais kreipiamasi:
- dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo;
- dėl leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimo;
- dėl leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimo.
Renginio organizatorius arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmuotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki renginio pateikia seniūnui prašymą leisti organizuoti renginį. Prie prašymo pridedami visi jame nurodyti dokumentai, gali būti pridedami ir kiti reikalingi dokumentai.
Dėmesio! Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Suteikimo trukmė: 10 d.d.

Kaina: Kainoraštis:

  1. už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą taikomas vienkartinis rinkliavos dydis – 50 Eur;
  2. Jeigu nekomercinio renginio metu vykdoma prekyba ir / arba teikiamos paslaugos ir prekybos/paslaugų teikėjas remia renginį, už leidimą prekiauti ir / ar teikti paslaugas rinkliava nerenkama – tuo atveju paramos lėšos pagal paramos davėjo ir gavėjo susitarimą pervedamos į Akmenės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą nurodant mokėjimo paskirtį ir renginio pavadinimą.
  3. Rinkliava nerenkama renginiuose, kurie organizuojami nuo rugsėjo 30 dienos iki balandžio 30 dienos.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Renginio organizatorius, norintis Savivaldybės viešojoje vietoje organizuoti renginį, arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimą,  privalo turėti leidimą. Leidimą išduoda seniūnijos, kurioje bus organizuojamas renginys, seniūnas.
Atvejai, kuriais kreipiamasi:
- dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo;
- dėl leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimo;
- dėl leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimo.
Renginio organizatorius arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmuotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki renginio pateikia seniūnui prašymą leisti organizuoti renginį. Prie prašymo pridedami visi jame nurodyti dokumentai, gali būti pridedami ir kiti reikalingi dokumentai.
Jeigu renginys tuo pačiu metu organizuojamas keliose seniūnijose, renginio organizatorius privalo prašymą derinti su kiekvienu seniūnu. Leidimą renginiui organizuoti išduoda seniūnas, į kurį buvo kreiptasi su prašymu.
Jeigu organizatorius pateikia seniūnui prašymą, kuriame nurodyta renginio vieta ir laikas sutampa su Savivaldybės planuotu renginiu, įtrauktu į metų renginių kalendorių ir viešai paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje  www.akmene.lt pirmenybė suteikiama Savivaldybės planuotam renginiui. Keli renginiai toje pačioje viešoje vietoje tuo pačiu laiku negalimi.
Atsižvelgdamas į Savivaldybės gyventojų interesus ir kitas svarbias aplinkybes (eismo organizavimą, žmonių saugumo užtikrinimą ir kt.) seniūnas gali pasiūlyti kitą renginio vietą ir laiką, nei prašoma. Organizatoriams atsisakius pakeisti vietą ar laiką, leidimas renginiui neišduodamas.
Apie atsisakymą išduoti leidimą renginio organizatorius informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu. Rašte nurodomi tokio atsisakymo motyvai.
Jeigu renginys arba filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimas vyks kultūros paveldo teritorijoje ir joje bus montuojama scena ar kiti įrenginiai, renginio organizatorius schemą turi suderinti su kultūros paveldo objekto naudotoju arba savininku.
Renginio organizatorius privalo užtikrinti eismo saugumą ir viešąją tvarką renginio metu.
Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:
- jis nepasirašytas renginio organizatoriaus;
- renginio organizatorius nevykdo seniūno reikalavimo iki nurodyto termino pateikti papildomus duomenis, reikalingus sprendimui priimti;
- pateiktas likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki renginio.
Leidimas organizuoti renginius privačiose teritorijose neišduodamas.
Renginys gali vykti darbo, poilsio ir švenčių dienomis nuo 7.00 val. iki 22.00 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22.00 val.), išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius ar kitus Savivaldybės ir valstybinius renginius.
Jeigu renginys negali įvykti, iš anksto apie tai žinodamas, renginio organizatorius privalo pranešti seniūnui. Išduotas leidimas kitam renginiui negalioja.
 
Dėl renginių organizavimo Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/1d7a97a2a44d11e7a65c90dfe4655c64
 
Dėl Akmenės rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/295148d0c5ba11e5a141fecd4d43d786
 
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnijos seniūnas
Rimvydas Juozapavičius
+37042540630
+37068733791
rimvydas.juozapavicius@akmene.lt  
 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnijos seniūnas
Zigmantas Stankus
+37042552550
+37064646517
zigmantas.stankus@akmene.lt 
 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos seniūnė
Laura Ulmienė
+37042559257
+37068783941
laura.ulmiene@akmene.lt
 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos seniūnas
Jūratė Šiurkuvienė
+37042559629
+37068783942
jurate.siurkuviene@akmene.lt
 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kruopių seniūnijos seniūnė
Rasa Statkuvienė
+37042559636
+37068733792
rasa.statkuviene@akmene.lt
 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnijos seniūnė
Genovaitė Mačiuvienė
+37042559633
+37067037678
genovaite.maciuviene@akmene.lt

 
Bendra informacija:
Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
Adresas internetewww.akmene.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188719391
Adresas Lietuvoje:
Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. +370 425 57 133
Faks. +370 425 56 594
info@akmene.lt