Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Šakių rajono savivaldybės viešose vietose.

Leidimo nereikia renginiams vykstantiems uždarose patalpose bei privačiose teritorijose. Taip pat nereikia leidimų renginiams, kuriuos organizuoja:

• valstybės valdžios ir valdymo institucijos;

• Seimo nariai ir Savivaldybės tarybos nariai kaip susitikimus su rinkėjais;

• valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose tam skirtose specialiose vietose;

• renginiams, kuriuos organizuoja Savivaldybės įstaigos, ir kurie vyksta pagal įstaigos vadovo patvirtintą planą.

Vietinė rinkliava už komercinių renginių organizavimą Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo ar valdytojo teise valdomose teritorijose yra Šakių rajono savivaldybės sprendimu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, organizuojantiems komercines laisvalaikio ir pramogų paslaugas.

Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio dienos.

Prašymas, užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:

- atvykus į Administraciją adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai;

- siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai;

- elektroniniu paštu: [email protected];

- siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui nurodytu paprastu paštu arba elektroniniu paštu

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00056

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Šakių rajono savivaldybės viešose vietose.

Leidimo nereikia renginiams vykstantiems uždarose patalpose bei privačiose teritorijose. Taip pat nereikia leidimų renginiams, kuriuos organizuoja:

• valstybės valdžios ir valdymo institucijos;

• Seimo nariai ir Savivaldybės tarybos nariai kaip susitikimus su rinkėjais;

• valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose tam skirtose specialiose vietose;

• renginiams, kuriuos organizuoja Savivaldybės įstaigos, ir kurie vyksta pagal įstaigos vadovo patvirtintą planą.

Vietinė rinkliava už komercinių renginių organizavimą Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo ar valdytojo teise valdomose teritorijose yra Šakių rajono savivaldybės sprendimu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, organizuojantiems komercines laisvalaikio ir pramogų paslaugas.

Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio dienos.

Prašymas, užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:

- atvykus į Administraciją adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai;

- siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: Bažnyčios g. 4, Šakiai;

- elektroniniu paštu: [email protected];

- siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui nurodytu paprastu paštu arba elektroniniu paštu

Rezultatas:
Išduotas leidimas organizuoti renginį arba atsisakyta išduoti leidimą organizuoti renginį.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą išduodamas leidimas arba pareiškėjas informuojamas apie priežastis, dėl kurių leidimas neišduodamas.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
   Paslaugos inicijavimo forma
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
   1. Pateikti užpildytą prašymą. Prašymas privalo būti vizuotas:
   2. seniūnijos, kurioje vyks renginys, seniūno.
   3. Šakių rajono policijos komisariato.
   4. Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos.
   5. Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties.
   6. Jei renginys komercinis, kartu su prašymu renginiui paslaugos gavėjas turi pateikti mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.
   Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

    Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

    NENURODYTA-PASISŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Asta Kėvelaitytėvyriausioji specialistė
    tel.+37034566110
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius, Gintaras Demeniusvyriausiasis specialistas
    tel.+37034560774
    [email protected]
    Bendra informacija:
    Šakių rajono savivaldybės administracija
    Adresas:
    LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
    LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
    Interneto svetainė:
    Veiksmas:
    Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
    Trukmė:5 darbo dienos