Apdorojama...

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė: 5 Darbo dienos

Kaina: 0 EUR

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

PASA00056

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems teisę teikti renginių organizavimo paslaugas bei norintiems gauti leidimus organizuoti renginį Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose, leidimo organizuoti renginį dublikatą, taip pat jeigu kreipiasi dėl leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimo.


Organizatorius apie planuojamus renginius Savivaldybės viešosiose vietose privalo informuoti ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki renginio pradžios nustatytos formos paraiška, prieš tai ją užregistruodamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus „viename langelyje“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab., I a.).


Asmuo paraišką leidimui gauti (prašymą išduoti leidimo dublikatą arba panaikinti leidimo organizuoti renginį galiojimą) gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab., I a.), siųsti paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt).


Atsakymas asmeniui pateikiamas jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.) arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt).

Suderinimas su vietos medikais dėl pirmosios pagalbos paslaugų renginyje: http://zarasupspc.lt/ Suderinimas su vietos policijos pareigūnais dėl saugumo paslaugų: http://utena.policija.lrv.lt/lt/policijos-komisariatai/zarasu-r-pk Suderinimas su teritorine seniūnija: www.zarasai.lt Dėl sporto varžybų suderinimai su šakos federacija.

1.Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2.Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3.Paslaugos vykdytojas perduoda prašymą Komisijai, kuri išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4.Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-43 ,,Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc8ed6c019f511e79800e8266c1e5d1b/asr
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-210 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/058e65000e6311e9a5eaf2cd290f1944
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. I(6.27 E)-314 „Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“


http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&RegKodas=314&NuoMetai=349&NuoMenuo=36&NuoDiena=171&IkiMetai=349&IkiMenuo=47&IkiDiena=171&DokTipas=170&PavZodis=&TekstZodis=

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Daiva Šukštulienė
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. +37038537183
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
[email protected]

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: 0 EUR
Trukmė: 5 Darbo dienos
Komentaras: Rinkliava taikoma tik komerciniams renginiams. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-210 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/058e65000e6311e9a5eaf2cd290f1944
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt