Apdorojama...

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė: 15 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

PAS30692

Teikėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Širvintų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose. Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki renginio organizavimo dienos raštu arba esant galimybei elektroninėmis priemonėmis pateikia Širvintų rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą leisti organizuoti renginį ir teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas).

Paslauga yra galutinė

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas jo nurodytu būdu.

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5644/asr
Renginių organizavimo Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
https://www.sirvintos.lt/data/public/uploads/2017/10/2011-m.-renginiu-organizavimo-taisykles.pdf

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ričardas Putrimas
Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas
mob. +37061611920
ricardas.putrimas@sirvintos.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVilniaus g. 61, Širvintos, LT 19120
Adresas internetehttp://www.sirvintos.lt
Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val
Įmonės kodas188722373
Adresas Lietuvoje:
Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintos, Vilniaus g. 61, LT-19120
Interneto svetainė:
Tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p.: info@sirvintos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 15 Darbo dienos
Komentaras: -