Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose. Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki renginio organizavimo dienos raštu arba esant galimybei elektroninėmis priemonėmis pateikia Širvintų rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą leisti organizuoti renginį ir teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00056

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose. Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki renginio organizavimo dienos raštu arba esant galimybei elektroninėmis priemonėmis pateikia Širvintų rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą leisti organizuoti renginį ir teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas).

Rezultatas:
Išduotas leidimas organizuoti renginį arba atsisakyta išduoti leidimą organizuoti renginį.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas jo nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašyme turi būti nurodyta:
 2. renginio organizatoriaus rekvizitai (jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, juridinio asmens kodas, asmens, atsakingo už renginio organizavimą, pareigos, el. pašto adresas ir telefonas);
 3. turi būti nurodyti ne mažiau nei dviejų renginio organizatorių arba jų įgaliotų asmenų, atsakingų už renginio organizavimą, vardai, pavardės, adresai ir telefonų numeriai;
 4. numatomo renginio pavadinimas, forma, turinys;
 5. renginio data, pradžios ir pabaigos laikas;
 6. vieta, renginio dalyvių ir žiūrovų judėjimo maršrutas, transporto priemonių statymo vietos (jei tai numatoma);
 7. numatomas renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius;
 8. numatomas biotualetų (jeigu būtina) skaičius ir jų išdėstymo planas;
 9. numatomas prekybos vietų (jeigu numatyta) skaičius. Būtina nurodyti, kuo bus prekiaujama. Jei bus prekiaujama alkoholiu, renginio schemoje nurodyti prekybos vietos ribas;
 10. suderinimas su įstaigos, įmonės valdytoju ir su seniūnu kurio teritorijoje vyks renginys;
 11. teritoriją tvarkančios įmonės suderinimo žyma ar sutarties kopija;
 12. statinių ir kitų įrenginių (jeigu tokie numatyti) išdėstymo schema;
 13. informacija apie medicinos pagalbos teikimą renginio metu (greitąją medicinos pagalbą teikiančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija), taikoma II kategorijos renginiams;
 14. viešąją tvarką užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija;
 15. priešgaisrinę saugą užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma ar sutarties kopija, jei naudojami fejerverkai, laužai ir kt.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRičardas PutrimasViešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37061611920
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVilniaus g. 61, Širvintos, LT 19120
  Adresas internetehttp://www.sirvintos.lt
  Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val
  Įmonės kodas188722373
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintos, Vilniaus g. 61, LT-19120
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37038251590
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:15 darbo dienų