Apdorojama...

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Suteikimo trukmė: 7 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2551

Teikėjas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai. Ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo seniūnui pateikia rašytinį prašymą (laisvos formos prašymą) ir papildomus dokumentus dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Prašymą galima patekti Savivaldybės administracijos seniūnijų oficialiais elektroninio pašto adresais arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Prašymas ir visi pridedami dokumentai tą pačią dieną el. paštu pateikiami Klaipėdos rajono savivaldybės laukinių gyvūnų padarytos žalos įvertinimo komisijai. Komisija atlieka patikrą vietoje, įvertina padarytą žalą ir surašo medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą, kurį pasirašo komisijos nariai ir kviesti asmenys. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos dydis turi būti įvertintas per 7 kalendorines dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 kalendorinėms dienoms (šiuo atveju laikotarpį, kada žala yra geriausiai matoma ir ją įmanoma įvertinti, pasirenka savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti).


Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo padarytos žalos apskaičiavimo dienos informuoja pareiškėjus apie apskaičiuotą padarytos žalos dydį (išsiunčiant informaciją el. paštu).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos medžioklės
įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A92E17FDCD13
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 ,,Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.78DDD9AF9502

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Akvilė Bazilienė
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37046452262
mob. +37069828165
akvile.baziliene@klaipedos-r.lt
 
Dalia Daugėlienė
Judrėnų ir Endriejavo seniūnijų žemės ūkio specialistė
tel. +37046442895
dalia.daugeliene@klaipedos-r.lt
 
 
Jūratė Liutikė
Priekulės seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046454115
jurate.liutike@klaipedos-r.lt
 
 
Vilija Jurgutienė
Dovilų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046444366
vilija.jurgutiene@klaipedos-r.lt
 
 
Zita Rimkienė
Veiviržėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046459223
zita.rimkiene@klaipedos-r.lt
 
 
Elena Kundrotienė
Vėžaičių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046458201
elena.kundrotiene@klaipedos-r.lt
 
 
Erika Sauspreškienė
Agluonėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046442289
erika.sauspreskiene@klaipedos-r.lt
 
 
Joana Gečienė
Sendvario ir Kretingalės seniūnijų žemės ūkio specialistė
tel. +37046489029
joana.geciene@klaipedos-r.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasKlaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Adresas internetehttp://www.klaipedos-r.lt
Įmonės kodas188773688
Adresas Lietuvoje:
Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130
Interneto svetainė:
Tel. (8 46) 47 20 25 Faks. (8 46) 47 20 05, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 7 Darbo dienos
Komentaras: Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos dydis turi būti įvertintas per 7 kalendorines dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 kalendorinėms dienoms (šiuo atveju laikotarpį, kada žala yra geriausiai matoma ir ją įmanoma įvertinti, pasirenka savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti).