Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žemės ūkio pasėliams žalos paskaičiavimai

Suteikimo trukmė: 7 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2551

Teikėjas

Raseinių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Tikslas. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika (toliau – metodika) reglamentuoja dėl medžiojamųjų gyvūnų pakenkimų žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams padarytos žalos žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams piniginės išraiškos apskaičiavimą bei nustato pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, kurias turi taikyti žemės ūkio pasėlių savininkas.


Pateikimo forma. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo seniūnui pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.


Gautas prašymas pateikiamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui. Prašymas perduodamas Mero potvarkiu sudarytai Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijai. Komisija atlieka patikrą vietoje, įvertina ir apskaičiuoja žalos dydį, nustato pasėlių saugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones. Surašomas nuostolių įvertinimo aktas, kurį pasirašo komisijos nariai ir kviesti asmenys.


Atsakymas. Pareiškėjas raštu informuojamas apie komisijos sprendimą.

Paslauga yra galutinė.

1. Pareiškėjas per internetinę bankininkystę prisijungęs prie Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos VIISP, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo atitinkamos seniūnijos seniūnui pateikia prašymą „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo“.
2. Gautas prašymas per sistemą pateikiamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui.
3. Prašymas perduodamas Mero potvarkiu sudarytai Nuolatinei medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijai.
4. Komisija atlieka patikrą vietoje, įvertina ir apskaičiuoja žalos dydį, nustato medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, užpildo apžiūros aktą, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
5. Surašomas Mero potvarkiu sudarytos Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, medžiojamų gyvūnų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams apskaičiavimo aktas, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
6. Surašomas Mero potvarkiu sudarytos Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti sprendimas dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
7. Pareiškėjas raštu per (www.epaslaugos.lt) informuojamas apie komisijos priimtą sprendimą.
8. Parengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žalos atlyginimo“.
9. Direktoriaus įsakymas perduodamas Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui pervesti lėšas pagal Pareiškėjo patektus dokumentus.
10. Duomenys suvedami į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13/bGRJHsiIAb
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/395
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.78DDD9AF9502/GYVQtQTgDv
Raseinių rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių apskaičiavimo komisijos darbo reglamentas
https://teisineinformacija.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=29296
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Deimantė Garbaliauskienė
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė
tel. +37042879585
deimante.garbaliauskiene@raseiniai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288740810
Adresas Lietuvoje:
Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, LT-60150
Interneto svetainė:
Tel. (8 428) 79 600, faksas (8 428) 51 604, el. p.: savivaldybe@raseiniai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 7 Darbo dienos
Komentaras: Nuo Pareiškėjo prašymo pateikimo paslauga suteikiama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.