Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žemės ūkio pasėliams žalos paskaičiavimai

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00019

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams medžiojamieji gyvūnai padarė žalą.

Asmenys kreipiasi su prašymu į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją tiesiogiai, paštu ar naudodamiesi elektronine paslaugų sistema.

Pateikti pareiškėjo dokumentus gali pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikdamas įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsakymas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.

Rezultatas:
Išduotas aktas, patvirtinantis nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, arba pateikiamas motyvuotas atsakymas apie paslaugos nesuteikimą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (pateikiama priede) ir prideda skenuotus reikalingus dokumentus.
 2. Paslaugos vykdytojas, vadovaudamasis Komisijos darbo reglamentu, organizuoja prašymo nagrinėjimo procedūrą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie parengtą medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą ir Komisijos sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas fakso numeris arba elektroninio pašto adresas).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. VĮ Registrų centro pažyma apie nuosavybės teisę į žemės sklypą, kuriame yra padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui;
 2. sklypo nuomos arba panaudos sutartis, jeigu prašymą pateikia sklypo nuomininkas;
 3. nuosavybės, nuomos ar panaudos teise valdomo žemės sklypo planas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAsta ŠukienėVyriausioji specialistė
  tel.+37041596675
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
  Telefonas 
  Faksas 
  El. paštas
  (8 41) 59 66 42
  (8 41) 52 38 86
  [email protected]
  Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37041596642
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų