Apdorojama...

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala pasėliams – žala, kurią medžiojamieji gyvūnai padaro javų, kukurūzų, bulvių, runkelių ir kitų žemės ūkio kultūrų pasėliams, daugiametėms žolėms, vaistiniams augalams, pievoms ir ganykloms juos ištrypdami, išknisdami, išrausdami, nuskabydami, išraudami ar užtvindydami. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala miškui – žala, kurią medžiojamieji gyvūnai per metus padaro pakenkdami miško želdiniams ir žėliniams, jaunuolynams ar medynuose augantiems medžiams, nuskabydami jų ūglius, nulaupydami ar nutrindami žievę, nugrauždami kamienus, užtvindydami mišką vegetacijos laikotarpiu, jeigu medžiai dėl to nudžiūsta. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala ūkiniams gyvūnams – medžiojamųjų gyvūnų daromas poveikis ūkiniams gyvūnams, dėl kurio pastarieji sužalojami arba nugaišta.
Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti  seniūnijai, kurioje padaryta žala. Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo gali pateikti prašymą Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, seniūnui  arba elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
Atsakymas asmeniui  pateikiamas jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūniją, kurioje buvo pateiktas prašymas arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
 

Suteikimo trukmė: 7 darbo dienos

Kaina: Neatlygintinai

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala pasėliams – žala, kurią medžiojamieji gyvūnai padaro javų, kukurūzų, bulvių, runkelių ir kitų žemės ūkio kultūrų pasėliams, daugiametėms žolėms, vaistiniams augalams, pievoms ir ganykloms juos ištrypdami, išknisdami, išrausdami, nuskabydami, išraudami ar užtvindydami. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala miškui – žala, kurią medžiojamieji gyvūnai per metus padaro pakenkdami miško želdiniams ir žėliniams, jaunuolynams ar medynuose augantiems medžiams, nuskabydami jų ūglius, nulaupydami ar nutrindami žievę, nugrauždami kamienus, užtvindydami mišką vegetacijos laikotarpiu, jeigu medžiai dėl to nudžiūsta. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala ūkiniams gyvūnams – medžiojamųjų gyvūnų daromas poveikis ūkiniams gyvūnams, dėl kurio pastarieji sužalojami arba nugaišta.
Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti  seniūnijai, kurioje padaryta žala. Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo gali pateikti prašymą Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, seniūnui  arba elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
Atsakymas asmeniui  pateikiamas jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūniją, kurioje buvo pateiktas prašymas arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin).
 

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Žemės nuosavybės ar nuomos dokumentai.
Žemės sklypo planas.

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13/asr
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/39 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams  ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.78DDD9AF9502/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Petrėnienė,
tel. (8 385) 37164, el. p. lina.petreniene@zarasai.lt
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt