2023-03-24 08:00Informuojame, kad nuo šių metų kovo 25 d. pradedama vykdyti atnaujinto Elektroninių valdžios vartų portalo bandomoji eksploatacija, todėl galimi laikini www.epaslaugos.lt portalo veikimo sutrikimai. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti el. p. [email protected] . Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
2023-03-23 00:00Informuojame, kad naktį iš kovo 31 d. į balandžio 1 d. nuo 00 val. iki 04:00 val. bus vykdomi planiniai portalo epaslaugos.lt tinklo įrangos atnaujinimo darbai, nurodytu metu el.paslaugos nebus pasiekiamos.
 
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Suteikimo trukmė:5 Darbo dienos; 20 Darbo dienos (Leidimas išduodamas, kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui, t. y., kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys: aukštis – 50 cm ir (ar) plotis 100 cm, ir (ar) ilgis 500 cm, ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės leidžiama ašies (ašių). )

Kaina:; (Leidimas išduodamas, kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui, t. y., kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys: aukštis – 50 cm ir (ar) plotis 100 cm, ir (ar) ilgis 500 cm, ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės leidžiama ašies (ašių). )

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.


Atvejai:


A. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas;


B. Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas.


Išduodant leidimus, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais.


Vienkartinis leidimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui leidime nurodytu maršrutu, išskyrus karjerinį transportą. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu. Karjeriniam transportui leidimai išduodami prašyme nurodytam maršrutui ir laikui kiekvienai transporto priemonei.


Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas prieš važiavimą Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis savivaldybės administracijai pateikia prašymą. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją ,,Vieną langelį“ L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.


Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ,,Vieną langelį“ L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą. 


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.161448


Dėl leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2acabd1063f311e4b78b87e061fb359d


Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A7D82E8EDC6B


Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Alvydas Statkus
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
tel. +37042559748
mob. +37067294260
[email protected]
 
Bendra informacija:
Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
Adresas internetewww.akmene.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188719391
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. +370 425 57 133
Faks. +370 425 56 594
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina:Tikslinama
Trukmė:5 Darbo dienos
Komentaras:-
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina:Tikslinama
Trukmė:20 Darbo dienos
Komentaras:Leidimas išduodamas, kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui, t. y., kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys: aukštis – 50 cm ir (ar) plotis 100 cm, ir (ar) ilgis 500 cm, ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės leidžiama ašies (ašių).
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt