Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Atvejai:

1. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis išdavimas,

2. Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis nurodytos transporto priemonės keitimas.

Išduodant leidimą, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais. Leidimas gali būti: vienkartinis, mėnesinis, metinis. Vienkartinis leidimas suteikia teisę važiuoti vieną kartą, išduodamas 7 dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti tik leidime nurodyta konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos 24 val. Leidime vienam mėnesiui ar vieneriems metams nurodoma tik pavienė didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė arba jos junginį sudarančios transporto priemonės ir jos (jų) ašių skaičius, o valstybinis numeris nenurodomas. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuria leidime nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrovos.

Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o kai transporto priemonė tampa ypač pavojinga, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų prieš važiavimą Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus savivaldybę, registruotu laišku, elektroniniu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00005

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Atvejai:

1. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis išdavimas,

2. Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis nurodytos transporto priemonės keitimas.

Išduodant leidimą, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais. Leidimas gali būti: vienkartinis, mėnesinis, metinis. Vienkartinis leidimas suteikia teisę važiuoti vieną kartą, išduodamas 7 dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti tik leidime nurodyta konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos 24 val. Leidime vienam mėnesiui ar vieneriems metams nurodoma tik pavienė didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė arba jos junginį sudarančios transporto priemonės ir jos (jų) ašių skaičius, o valstybinis numeris nenurodomas. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuria leidime nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrovos.

Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o kai transporto priemonė tampa ypač pavojinga, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų prieš važiavimą Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus savivaldybę, registruotu laišku, elektroniniu būdu.

1) Išduotas sutikimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais arba raštas apie neišduotą leidimą. 2) Išduotas atnaujintas sutikimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais arba raštas apie neišduotą sutikimą.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paslaugos gavėjas užpildytą ir pasirašytą prašymo formą taip pat gali siųsti el. p. [email protected]).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo, arba atmeta prašymą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Nustatytos formos prašymą,
 2. Dokumentus, patvirtinančius transporto priemonės savininko ar valdytojo tapatybę,
 3. Kelių transporto priemonės registravimo liudijimą,
 4. Dokumentus, patvirtinančius krovinio masę ir matmenis,
 5. Dokumentus, patvirtinančius važiavimo maršruto suderinimą su nustatytos formos prašyme nurodytomis institucijomis.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVietinio ūkio ir turto valdymo skyrius
  tel.+37044551294
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Kretingos rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Nuo banko patvirtinto mokesčio sumokėjimo dokumento gavimo dienos. Paslaugos kaina pateikta kainoraštyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Nuo prašymo gavimo dienos, kai transporto priemonė (jų junginiai) yra ypač pavojinga saugiam eismui. Paslaugos kaina pateikta kainoraštyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:17 darbo dienų