Apdorojama...

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.
Atvejai:
A. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas;
B. Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas.
Išduodant leidimus, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais.
Vienkartinis leidimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui leidime nurodytu maršrutu, išskyrus karjerinį transportą. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu. Karjeriniam transportui leidimai išduodami prašyme nurodytam maršrutui ir laikui kiekvienai transporto priemonei.
Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas prieš važiavimą Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis Savivaldybės administracijai pateikia užpildytą nustatytos formos prašymą. Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Suteikimo trukmė: 5 darbo dienos
 

Kaina: Gavėjo pavadinimas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
Juridinio asmens kodas 188659752,
Valstybės rinkliavos įmokos kodas 53043 
AB DNB bankas LT744010051001324763
AB Citadele bankas LT787290000000130151
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
LT122140030002680220
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Swedbank, AB LT247300010112394300
 
Kaina apskaičiuojama konkrečiu atveju teisės aktų nustatyta tvarka pagal pateiktą prašymą.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas
Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.
Atvejai:
A. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas;
B. Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas.
Išduodant leidimus, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais.
Vienkartinis leidimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui leidime nurodytu maršrutu, išskyrus karjerinį transportą. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu. Karjeriniam transportui leidimai išduodami prašyme nurodytam maršrutui ir laikui kiekvienai transporto priemonei.
Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas prieš važiavimą Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis Savivaldybės administracijai pateikia užpildytą nustatytos formos prašymą. Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

A. Leidimo išdavimas.
Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas:
1) transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresas, telefonas;
2) važiavimo maršrutas;
3) važiavimo laikas;
4) duomenys apie pakrautą transporto priemonę:
- transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis Nr.;
- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) ilgis;
- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) plotis;
- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) aukštis;
- faktiška pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masė;
- ašių išsidėstymo schema ir jų apkrovų dydžiai bei atstumus tarp ašių;
- krovinio dalių skaičius ir jo svoris.
B. Leidime nurodytos transporto priemonės keitimas.
Asmuo  pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodomos:
1) aplinkybės ir motyvai, kodėl reikia keisti Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytą transporto priemonę;
2) duomenys apie kitą transporto priemonę:
- transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis Nr.;
- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) ilgis;
- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) plotis;
- transporto priemonės (-ių) (jų junginio) aukštis;
- faktiška pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masė;
- ašių išsidėstymo schema ir jų apkrovų dydžiai bei atstumai tarp ašių;
- krovinio dalių skaičius ir jo svoris.

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D82E8EDC6B/asr

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.479B13E87700/asr

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3-289 „Dėl Leidimų naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D03A3AF2515/asr

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3618189BEF5/asr

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 20 d. sprendimas Nr. T-152 „Dėl Leidimų važiuoti Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.507789  
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Petras Kavolis, Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas , tel. (8 385)  37 190, 229 kab.,el. p. petras.kavolis@zarasai.lt

 
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt