Apdorojama...

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

Suteikimo trukmė: 0

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS6256

Teikėjas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

Veiklos ataskaitos teikiamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (toliau – Švietimo ir sporto skyrius), vadovaujantis Šiaulių rajono tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-358 su pakeitimais (toliau – Aprašas), finansinės ataskaitos teikiamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius).


Veiklos ataskaita teikiama Švietimo ir sporto skyriui. Finansinė ataskaita teikiama Buhalterinės apskaitos skyriui. Nepanaudotas rėmimo lėšas projektų vykdytojai iki gruodžio 20 d. privalo grąžinti į Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą.

Ataskaita ir jos priedai privalo būti užpildyti pagal sutartyse aptartus reikalavimus
Per el. bankininkystę – teikiant elektroninėmis priemonėmis

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.712BBBFA3D41/asr
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
Šiaulių rajono tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4d6ee4f004ac11e98a758703636ea610

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tadas Matusevičius
Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas
tel. +37041432574
tadas.matusevicius@siauliuraj.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 0
Komentaras: Ataskaitos priimamos kasmet pagal sutartyse numatytus terminus