Apdorojama...

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Suteikimo trukmė: 30 Kalendorinės dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3918

Teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Kauno rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims pagal savivaldybės tarybos priimtus sprendimus savivaldybės biudžeto sąskaitą dėl šių mokesčių lengvatų: 1. žemės; 2. valstybinės žemės nuomos; 3. paveldimo turto; 4. nekilnojamojo turto. Mokesčių lengvatos fiziniams asmenims gali būti teikiamos dėl sunkios materialinės padėties, kai mokesčio suma yra 30 (trisdešimt) eurų ar didesnė ir kai atitinkama bent vieną iš šių kriterijų: 1. fizinio asmens šeimoje yra asmenų, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II grupės invalidai); 2. fizinis asmuo prašymo pateikimo dieną gauna socialinę pašalpą; 3. nesutvarkyti nuosavybės dokumentai dėl objektyvių, nuo fizinių asmenų nepriklausančių aplinkybių (teismai ir pan.), pagal žemėtvarkininkų išduotą pažymą ir kitus reikalingus dokumentus; 4. esant kitoms ypač svarbiomis aplinkybėms (sunki liga, fizinio asmens šeima mokėjimo metais neteko maitintojo, fizinis asmuo vienas augina vaiką iki 18 metų, fizinis asmuo nukentėjo nuo stichinės nelaimės, gaisro ir kt.). Juridiniams asmenims mokesčių lengvatos gali būti taikomos, jei atitinkama vieną iš kriterijų: 1. juridiniai asmenys įsteigti Kauno rajone ir šių juridinių asmenų ne mažiau kaip pusę darbuotojų sudaro Kauno rajono gyventojai, atleidžiami trejus metus, skaičiuojant nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos; 2. susidarius ypatingoms sąlygoms, tiesiogiai veikiančioms juridinio asmens veiklą (stichinės nelaimės, gaisras ir kiti objektyvūs atvejai); 3. pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla teikia naudą Savivaldybės gyventojams ekonomikos, socialinėje ir kultūros srityse. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F2BECA531C11
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymoas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF/kyptrVIMTw
Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. TS-121 „Kauno rajono savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašas“
http://www.krs.lt/portal/portal/krslt/1/a_140/KRSDokumentuPaieskosPortletasWindow?action=e&windowstate=normal&javax.faces.portletbridge.STATE_ID=view%3A4d1caf63-d0b3-4a95-8de8-a45df40b6b55&mode=view

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kaišiadorių rajono savivaldybė
Architektūros ir urbanistikso skyriaus vyriausiasis specialistas
mob. +37065616565
laimute.grabliauskiene@kaisiadorys.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasSavanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Adresas internetehttp://www.krs.lt
Darbo laikasI-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Įmonės kodas188756386
Adresas Lietuvoje:
Kauno miesto sav., Kaunas, Savanorių pr. 371, LT-49386
Kauno rajono sav., Neveronių sen., Neveronys, Kertupio g. 18, LT-54486
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. (8 37) 30 55 03 Faks.: (8 37) 31 37 97, el. p.: info@krs.lt