Apdorojama...

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Suteikimo trukmė: 20

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3918

Teikėjas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių lengvatų teikimo savo biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba visai nuo jo atleisti. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas: 1. žemės; 2. žemės nuomos; 3. nekilnojamojo turto. Teisę gauti mokesčio lengvatą turi finansinių sunkumų turintys juridiniai asmenys ir sunkiai besiverčiantys fiziniai asmenys. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Prašymas turi būti rašomas Savivaldybės mero vardu. Prašyme turi būti nurodytas fizinio asmens kodas ar įmonės kodas, telefono Nr. bei pateikti visi būtini dokumentai.

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

LR vietos savivaldos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
LR viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
LR Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
LR Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F2BECA531C11
LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.B4FAA1DD73CF
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimas Nr. T11-178 „Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos patvirtinimo
http://infolex.lt/klaipedar/Default.aspx?Id=3&DocId=126454
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimas Nr. T11-279 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo
http://infolex.lt/klaipedar/Default.aspx?Id=3&DocId=158185
LR paveldimo turto mokesčio įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.88AB9A18D270

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Irma Kausteklienė Kausteklienė
Biudžeto ir ekonomikos vyriausioji specialistė
tel. (8 46) 47 08 87
irma.kaustekliene@klaipedos-r.lt
 
 
Rasa Burbienė
Biudžeto ir ekonomikos vyresnioji specialistė
tel. (8 46) 47 08 87
rasa.burbiene@klaipedos-r.lt
 
 
Irena Gailiuvienė
Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja
tel. (8 46) 47 08 87
biudzetas@klaipedos-r.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasKlaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Adresas internetehttp://www.klaipedos-r.lt
Įmonės kodas188773688
Adresas Lietuvoje:
Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130
Interneto svetainė:
Tel. (8 46) 47 20 25 Faks. (8 46) 47 20 05, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt