Apdorojama...

Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimas

Suteikimo trukmė: 0

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3918

Teikėjas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims. Valstybinės žemės nuomos mokestis yra skaičiuojamas vieną kartą per metus. Asmenys, kuriems nustatytas 0 – 40 proc. darbingumo lygis, asmenys, sulaukusieji senatvės pensijos amžiaus, nepilnamečiai vaikai, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai prie darbingų asmenų nepriskiriami), yra atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, kai žemės sklypo plotas yra ne didesnis kaip: mieste – 0,25 ha, kaime – 1,2 ha (lengvata taikoma tik vienoje vietovėje). Šie neapmokestinami sklypų dydžiai netaikomi asmenims, turintiems asmeninės nuosavybės teise jiems priklausančios žemės. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.203F697EF00C
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F2BECA531C11
Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarka patvirtinta Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. TS-166 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/92d63e30264211e6acf89da936cb7409/BmulOFHoxs
Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai, mokėjimo terminai ir lengvatos, patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. TS-222 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2016 metams“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a95c14a03f4b11e6a8ae9e1795984391

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Marius Mališauskas
Savivaldybės administracijos direktorius
tel. 35503
marius.malisauskas@kupiskis.lt
 
 
Aušrelė Stasėnienė
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyresnioji specialistė
tel. 845935496
ausrele.staseniene@kupiskis.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Adresas internetehttp://www.kupiskis.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Įmonės kodas188774975
Adresas Lietuvoje:
Kupiškio rajono sav., Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
(8 459) 35500, Faksas (8 459) 35510, el. p.: savivaldybe@kupiskis.lt