Apdorojama...

Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių (žemės nuomos) lengvatų priėmimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3918

Teikėjas

Trakų rajono savivaldybės administracija
Trakų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių (žemės nuomos) lengvatų priėmimas
Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį, atleisti nuo mokesčio mokėjimo. Trakų rajono savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas: 1. žemės, 2. valstybinės žemės (vandens telkinių) nuomos. Žemės nuomos mokesčio mokėtojais yra juridiniai asmenys, nuomojantys valstybinę žemę pagal nuomos sutartis bei valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo. Žemės nuomos mokestis gali būti mažinamas arba nuo jo atleidžiamos įmonės, kurių buveinė yra Trakų rajono savivaldybėje, remiančios (pinigais, turtu, paslaugomis, darbais) kultūros, sporto, socialinius ir sveikatingumo renginius Trakų rajone ir (arba) įsteigusios ne mažiau kaip 5 naujas darbo vietas Trakų rajone, sodininkų bendrijos, garažų bendrijos. Mokesčio lengvatos taikomos paramos teikėjams, remiantiems kultūros, sporto, socialius, sveikatingumo renginius. Mažinamas ar atleidžiama tik nuo einamaisiais metais priskaičiuoto žemės nuomos mokesčio. Žemės nuomos mokestis nemažinamas ir nuo jo neatleidžiama, jei juridinis asmuo turi mokestinių įsiskolinimų valstybei, savivaldybės biudžetams.

Administracinė paslauga yra galutinė.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroninės valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;

2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti pažymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

4. Paslaugos gavėjas atsiima pažymą (arba sprendimą neišduoti pažymos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2006-02-27 Nr.X-736
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 2004, Nr.28-868; 2010, Nr. 72-3616)
3. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 69-1735; 2010 , Nr.72-3618)
4. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2010, Nr. 84-4402).

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
7. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
8. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2005-06-16 Nr. IX-2112.
9. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimas, Nr. S1-203 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
www.google.lt

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.203F697EF00C

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Violeta Vaitkūnienė
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +370 5 28 58305
violeta.vaitkuniene@trakai.lt
 
 
Danė Rudelienė
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
tel. +370 5 28 58304
dane.rudeliene@trakai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 33, Trakai, LT-21106
Adresas internetehttp://www.trakai.lt
Darbo laikasI-IV nuo 8.00 iki 17.00, V nuo 8.00 iki 15.45. Pietų pertrauka I-V nuo 12.00 iki 12.45
Įmonės kodas181626536
Adresas Lietuvoje:
Trakų rajono sav., Trakų sen., Trakai, Vytauto g. 33, LT-21106
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. (528) 58300, Faks. (528) 55524, el. p.: info@trakai.lt;