Apdorojama...

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Suteikimo trukmė: 10 d.d.:
Ūkininko ūkio įregistravimas;
ūkininko ūkio duomenų keitimas;
ūkininko ūkio paveldėjimas;
ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę;
partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio;
ūkininko ūkio išregistravimas.

5 d.d.:
dublikato išdavimas.

Kaina: 12 eurų:
ūkininko ūkio įregistravimas;
dublikato išdavimas.

Paslauga nemokama:
ūkininko ūkio duomenų keitimas;
ūkininko ūkio paveldėjimas;
ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę;
partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio;
ūkininko ūkio išregistravimas.


 

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Alytaus miesto savivaldybė šiuos paslaugos teikimo funkciją perdavė Alytaus rajono savivaldybei. Alytaus miesto gyventojai norėdami užsisakyti šią paslaugą turi pasirinkti paslaugos teikėją - Alytaus rajono savivaldybę.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Akmenės rajono savivaldybės administracija

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.
Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.769B541DD7F7

Dėl Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre tvarkos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E2342C2B7EC2

Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.12B2FFC49C8B 

Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C62BA40A0E43 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Virginija Šemeklienė (Įregistravimas/išregistravimas)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus Vyriausioji specialistė
Tel.: +37042559776
virginija.semekliene@akmene.lt

Aldona Badaukienė (Duomenų atnaujinimas)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros konsultantė (Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija)
Tel.: +37042559780
Mob. tel.: +37062045739
aldona.badaukiene@akmene.lt

Jūratė Bobeliak
Žemės ūkio specialistė (Papilės seniūnija)
Tel.: +37042532774
jurate.bobeliak@akmene.lt

Rasa Gadeikytė
Žemės ūkio specialistė (Akmenės, Ventos seniūnijos)
Tel.: +37042555092
rasa.gadeikyte@akmene.lt

Rima Gradeckienė
Žemės ūkio specialistė (Kruopių seniūnija)
Tel. +37042543533
rima.gradeckiene@akmene.lt 
Bendra informacija:
Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
Adresas internetewww.akmene.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188719391
Adresas Lietuvoje:
Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. +370 425 57 133
Faks. +370 425 56 594
info@akmene.lt