Apdorojama...

Leidimų išdavimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje

Suteikimo trukmė: 30 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Kauno mieste.

Norint kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti miesto saugotinus želdinius, augančius ne miško žemės bendro naudojimo teritorijose (parkuose, skveruose, aikštėse, prie gatvių, kapinėse ir kitose vietose), privačiose namų valdose ir privačiuose bei patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, reikalingas Leidimas. Leidimus išduoda Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius, gavęs suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų argumentuotus prašymus.

Aprašymas interesantui Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyriui pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. žemės sklypo ribų planą;
3. suderintą želdinių pertvarkymo projektą;
4. namo gyventojų sutikimą.

INTERESANTŲ APTARNAVIMO POSKYRIS
Laisvės al. 94, Kaunas
1 darbo vieta
Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8 - 17 val.
Antradienį 8 - 17 val.
Trečiadienį 8 - 17 val.
Ketvirtadienį 8 - 17 val.
Penktadienį 8 - 15.45 val.Paslauga yra galutinė gavus leidimą arba gavus raštišką atsakymą.

Autentifikavus save, teikia užpildyti prašymo formą ir prisegti reikalaujamus dokumentus.

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241.
2. Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. DI-87,,;Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr.D1-193 „Įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E1C4FF61B04
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.20B9E2CD15C0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1900A1D4E040

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Radeta Savickienė
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
tel. (8-37) 424563
mob. 868653401
radeta.savickienė@kaunas.lt
 
Ovidijus Petrulis
Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. (8-37) 432660
ovidijus.petrulis@kaunas.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
Adresas internetewww.kaunas.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188764867
Adresas Lietuvoje:
Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
Interneto svetainė:
Tel. +370 37 42 26 08
Faks. +370 37 42 54 52
info@kaunas.lt