Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus mieste. Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo...

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00021

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas

Ši paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą, suteikiantį teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (seniūnijos (pagal asmens gyvenamąją vietą) oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, per. e. pristatymas sistemą, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Išduotas leidimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius arba priimtas motyvuotas atsakymas neišduoti leidimo.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą bei pateikia mokėjimo užduotį arba atmeta leidimo išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 3. Paslaugos gavėjas sumoką jam pateiktą sumą Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) pagal jam pateiktą apmokėjimo užduotį.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas, atskirai informuotas apie parengtą leidimą, atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Žemės sklypo nuosavybės dokumentus;
 4. Žemės sklypo planą;
 5. Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo - pateikti įgaliojimą;
 6. Jeigu turi patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą;
 7. Jeigu apie žemės sklypą nėra informacijos Nekilnojamo turto registro centriniam duomenų banke - pateikti žemės sklypo nuosavybę patvirtinančius dokumentus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga teikiama neatlygintinai, jei nereikia atkurti medžių atstatomąją vertę. Kitais atvejais, po prašymo pateikimo – Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija nustato želdinių atkuriamąją vertę, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose patvirtintais įkainiais (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.314441).

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISZigmantas StankusNaujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas
  tel.+37042552550
  mob. tel.+37064646517
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJūratė ŠiurkuvienėPapilės seniūnas
  tel.+37042559629
  mob. tel.+37068783942
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimvydas JuozapavičiusNaujosios Akmenės miesto seniūnas
  tel.+37042540630
  mob. tel.+37068733791
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAkmenės seniūnija
  tel.+37042559257
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGenovaitė MačiuvienėVentos seniūnė
  tel.+37042559633
  mob. tel.+37067037678
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRasa StatkuvienėKruopių seniūnė
  tel.+37042559636
  mob. tel.+37068733792
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
  Adresas internetewww.akmene.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188719391
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370642557133
  Veiksmas:Iki 30 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti želdinių būklės ekspertizę. Avarinių medžių šalinimo darbams (išvartų šalinimas, medžiai po žaibo kirčio, pavojingai augantys medžiai) leidimas paruošiamas skubos tvarka, pagal ga
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 darbo dienų