Apdorojama...

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus mieste.
Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo...

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: 0.0 EUR

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Sklypų ribas ir želdinius, kuriuos norima tvarkyti turi parodyti jų savininkai arba įgalioti asmenys.

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą bei pateikia mokėjimo užduotį arba atmeta leidimo išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas sumoką jam pateiktą sumą Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) pagal jam pateiktą apmokėjimo užduotį.
4. Paslaugos gavėjas, atskirai informuotas apie parengtą leidimą, atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BA283DF0FB41
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 "Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.56132466AE65
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1900A1D4E040
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. d1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.56132466AE65

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
tel. 37034620487
viktoras.jocius@kaisiadorys.lt
 
 
 
Bendra informacija:
AdresasBažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
Adresas internetehttp://www.kaisiadorys.lt
Darbo laikasPirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val. Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.
Įmonės kodas188773916
Adresas Lietuvoje:
Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorys, Katedros g. 4, LT-56121
Interneto svetainė:
Tel. (8 346) 20 450, faks. (8 346) 51 244, el. p.: direktorius@kaisiadorys.lt