Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Vilniaus mieste. Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo...

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00021

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose, kurie pateikia argumentuotą nustatytos formos prašymą kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius. Prireikus prašymą nagrinėja Kretingos rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, kuri vyksta į vietą apžiūrėti numatomų kirsti ar kitaip pertvarkyti želdinių natūralios būklės, nustato želdinių atkuriamąją vertę, teikia pasiūlymus dėl leidimo kirsti želdinius išdavimo ar neišdavimo. Pagal komisijos išvadas seniūnija išduoda leidimą arba motyvuotai atsisako jį išduoti.

Prašymą parašę asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka leidime gali būti įpareigojami atlyginti numatytų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę. Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika ir vertės įkainiais.

Leidimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

Rezultatas:
Išduotas leidimas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius arba priimtas motyvuotas atsakymas neišduoti leidimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą bei pateikia mokėjimo užduotį arba atmeta leidimo išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 3. Paslaugos gavėjas sumoką jam pateiktą sumą Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) pagal jam pateiktą apmokėjimo užduotį.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas, atskirai informuotas apie parengtą leidimą, atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. VĮ Registrų centro pažymėjimas arba nekilnojamo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo pažymėjimas nekilnojamo turto registre.
 2. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo, – įgaliojimą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją).
 3. Pagal poreikį patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą.
 4. Žemės sklypo ar namų valdos bendrasavininkų sutikimus.
 5. Įgaliojimus
 6. Norimų šalinti, persodinti, intensyviai genėti medžių ar krūmų vietos foto fiksaciją.
 7. Kai prašyme neaiški argumentacija, trūksta reikiamų dokumentų, tada suinteresuoto (-ų) asmens (-ų) prašoma kitos papildomos informacijos. Asmeniui teikiant prašymą elektroniniu būdu:
 8. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 9. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skaitmeninę kopiją, - skenuotą, fotografuotą, pan.). Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei prašymas teikiamas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
 10. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo, – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
 11. Prašymas kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.
 12. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISDaiva Mickienė Salantų miesto seniūnijaspecialistė
  tel.+37044570152
  mob. tel.+37069887528
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKazimieras Galdikas Salantų miesto seniūnijaseniūnas
  tel.+37044570155
  mob. tel.+37069889117
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIndrė Narvilė Vydmantų seniūnijaspecialistė
  tel.+37044572144
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDaiva Viskontienė Kartenos seniūnijaspecialistė
  tel.+37044547310
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISNerijus Toleikis Kretingos seniūnijaspecialistas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068785690
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBernadeta Litvinienė Darbėnų seniūnijaSeniūno pavaduotoja
  tel.+37044543850
  mob. tel.+37061432583
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAntanas Turauskis Imbarės seniūnijaseniūnas
  tel.+37044570075
  mob. tel.+37069304514
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRita Lubienė Kūlupėnų seniūnija,seniūnė
  tel.+37044548610
  mob. tel.+37069889126
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlvydas Poškys Darbėnų seniūnijaseniūnas
  tel.+37044556333
  mob. tel.+37065531199
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISArūnė Putvinienė Kartenos seniūnijaseniūnė
  tel.+37044547210
  mob. tel.+37068606240
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBirutė Žvinklienė Kūlupėnų seniūnijaspecialistė
  tel.37044548987
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSigita Riepšaitė Kretingos seniūnijaseniūnė
  tel.+37044551041
  mob. tel.+37065519471
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimvydas Šakinis Vydmantų seniūnijaseniūnas
  tel.+37044572143
  mob. tel.+37065002765
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlma Patamsienė Kretingos miesto seniūnijaSeniūnės pavaduotoja
  tel.+37044579025
  mob. tel.+37067639724
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBronius Talmontas Žalgirio seniūnijaseniūnas
  tel.+37044549383
  mob. tel.+37061835588
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGintarė Liobikienė Kretingos miesto seniūnijaseniūnė
  tel.+37044579024
  mob. tel.+37062060943
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Kretingos rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų