Apdorojama...

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Suteikimo trukmė: 30 Kalendorinės dienos

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Ši paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą, suteikiantį teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją ar Aplinkos apsaugos skyrių (toliau – Savivaldybė), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybei, ar oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pareiškėjui pateikiamas asmeniškai atvykus į Savivaldybę, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu, per. e. pristatymo sistemą, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Paslauga teikiama neatlygintinai, jei nereikia atkurti medžių atstatomosios vertės. Kitais atvejais, po prašymo pateikimo – Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija nustato želdinių atkuriamąją vertę, remdamasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose patvirtintais įkainiais (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E1C4FF61B04/asr)

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą bei pateikia mokėjimo užduotį arba atmeta leidimo išdavimo prašymą ar informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas, atskirai informuotas apie parengtą leidimą, atsiima leidimą (arba sprendimą neišduoti leidimo) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/asr
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/asr
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8A033790F09/asr
Šiaulių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.502781/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Mantas Svetikas
Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. +37041421552
mob. +37068636178
mantas.svetikas@siauliuraj.lt
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Išskyrus atvejus, kai reikia atlikti želdinių būklės ekspertizę. Avarinių medžių šalinimo darbams (išvartų šalinimas, medžiai po žaibo kirčio, pavojingai augantys medžiai) leidimas paruošiamas skubos tvarka, pagal galimybes. Paslaugos suteikimo kaina - nemokamai, jei nereikia atkurti medžių atstatomąją vertę. Kitais atvejais – remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose patvirtintais įkainiais (po prašymo pateikimo paskaičiuos specialistas).