Apdorojama...

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

.

Kaina:

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Širvintų rajono savivaldybės administracija
.

1. Visada priskiriami saugotiniems tie medžiai, kurie įrašyti Nekilnojamojo turto registre pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas kaip saugotini želdiniai.
2. Želdiniai (medžiai ir krūmai) priskiriami saugotiniems vadovaujantis Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151).
Privačioje namų valdoje ir mėgėjiškų sodų individualiame sodo sklype saugotini yra (pagal atitinkamus Nutarimo punktus), jei namų valda ar individualus sodo sklypas yra atitinkamoje zonoje ar juostoje:
a) kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje (3.2 punktas) (saugotini tik žmogaus pasodinti medžiai);
b) vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje (1 metras), esančioje už griovio ar pylimo pado (3.4)
b) visų kelių apsaugos zonoje, už kelio juostos ribos (3.4);
c) aerodromų apsaugos zonoje (3.5);
d) gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje (3.6);
e) paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose (ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai didesnio kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai - didesnio kaip 16 cm skersmens) (3.13).
Privačioje žemėje (ne namų valdoje):
a) kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje (3.2 punktas) (saugotini tik žmogaus pasodinti medžiai);
b) vietinės reikšmės kelių kelio juostos dalyje (1 metras), esančioje už griovio ar pylimo pado (3.4)
b) visų kelių apsaugos zonoje, už kelio juostos ribos (3.4);
c) aerodromų apsaugos zonoje (3.5);
d) gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje (3.6);
e) miestuose ir miesteliuose, išskyrus paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas - visi medžiai (3.9);
f) kaime - vietiniai medžiai (ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, miškinės obelys, miškinės kriaušės, guobos, skirpstai, baltieji ir trapieji gluosniai), išskyrus paviršinių vandens telkinių  apsaugos zonas, o beržai, eglės, pušys > 20 cm visoje privačioje žemėje kaime (3.10 ir 3.11);
g) deklaruotuose laukuose: beržai, eglės, pušys, ąžuolai, uosiai, klevai, liepos didesni nei 20 cm skersmens (3.11, 3.12);
h) paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose - ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai didesnio kaip 8 cm skersmens, kiti medžiai didesnio kaip 16 cm skersmens, išskyrus numatytus iškirsti pagal parengtus gamtotvarkos planus, pakrančių (šlaitų) tvarkymo projektus, taip pat medžius, augančius vidaus vandenų kelių navigacijos ženklų veikimo zonose (3.13).
3. Saugotini yra ir tie medžiai, kuriuos saugotiniems priskiria savivaldybė, vadovaudamasi aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-716 „Dėl kriterijų pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 2-76)..

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

.
Bendra informacija:
AdresasVilniaus g. 61, Širvintos, LT 19120
Adresas internetehttp://www.sirvintos.lt
Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val
Įmonės kodas188722373
Adresas Lietuvoje:
Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintos, Vilniaus g. 61, LT-19120
Interneto svetainė:
Tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p.: info@sirvintos.lt