Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau - Registras).


Įregistruotai registre žemės ūkio ir kaimo valdai suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, kurį reikia nurodyti teikiant paraišką paramai gauti.


Asmuo, pageidaujantis įregistruoti valdą, turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių ir nuosavybės, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą: Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą, statinį arba patalpą.


Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:


1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;


2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;


3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.


Valda išregistruojama iš Registro:


1. Registro duomenų teikėjo prašymu;


2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;


3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;


4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.


Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai.


Norėdamas įregistruoti žemės ūkio valdą, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į Savivaldybės administraciją (seniūniją pagal būsimos/esamos valdos centro buvimo vietą, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių) arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją.


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.180328

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Elena Kundrotienė
Vėžaičių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046458201
elena.kundrotiene@klaipedos-r.lt
 
 
Dalia Daugėlienė
Judrėnų ir Endriejavo seniūnijų žemės ūkio specialistė
tel. +37046442895
dalia.daugeliene@klaipedos-r.lt
 
 
Zita Rimkienė
Veiviržėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046459223
zita.rimkiene@klaipedos-r.lt
 
 
Erika Sauspreškienė
Agluonėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046442289
erika.sauspreskiene@klaipedos-r.lt
 
 
Vilija Jurgutienė
Dovilų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046444366
vilija.jurgutiene@klaipedos-r.lt
 
 
Joana Gečienė
Sendvario ir Kretingalės seniūnijų žemės ūkio specialistė
tel. +37046489029
joana.geciene@klaipedos-r.lt
 
 
Eva Šilinskienė
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (atsakinga už Gargždų ir Dauparų-Kvietinių sen.)
tel. +37046452262
mob. +37067754262
eva.silinsliene@klaipedos-r.lt
 
Jūratė Liutikė
Priekulės seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37046454115
jurate.liutike@klaipedos-r.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasKlaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
Adresas internetehttp://www.klaipedos-r.lt
Įmonės kodas188773688
Adresas Lietuvoje:
Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130
Interneto svetainė:
Tel. (8 46) 47 20 25 Faks. (8 46) 47 20 05, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 10 Darbo dienos
Komentaras: -