Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas
Atliekamas žemės ūkio valdos įregistravimas ar išregistravimas, registracijos duomenų atnaujinimas Registre pagal žemės ūkio valdos valdytojų prašymus. Išduodamas duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą išrašas. Žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami: – vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d.; – per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo; – valdos valdytojo iniciatyva, jeigu duomenis atnaujinti reikalauja Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo taisyklės; – kitų teisės aktų numatytais atvejais ir terminais. Prireikus žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus. Informacija apie Ekonominio dydžio vienetą paskaičiuota sausio 1 d. teikiama po sausio 20 d.; paskaičiuota liepos 1 d. – po liepos mėn. 20 d. Iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų bazės atspausdinamas išrašas apie pareiškėjo ekonominio dydžio vienetą.

Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2.Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, seniūniją (išskyrus Kaišiadorių miesto, Pravieniškių, Žiežmarių), registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A724E2FF86B8
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E/TAIS_393311
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62C6D1227CF7/UpuHaUFhFr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Zita Naciuvienė
Šimonių sen.
tel. 845944172
 
 
 
Danutė Juškevičienė
Vyr. specialistė
tel. 845935491
[email protected]
 
 
Svetlana Baguckienė
Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas
tel. 845935612
[email protected]
 
 
Aldona Lukošiūnaitė
Alizavos sen.
tel. 845941113
 
 
 
Irena Barčienė
Noriūnų sen.
tel. 845956211
 
 
 
Bronius ZabulisBronius Zabulis
Subačiaus sen.
tel. 845935596
 
 
 
Irena Meškauskienė
Kupiškio sen.
tel. 845935615
 
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Adresas internetehttp://www.kupiskis.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Įmonės kodas188774975
Adresas Lietuvoje:
Kupiškio rajono sav., Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
(8 459) 35500, Faksas (8 459) 35510, el. p.: [email protected]