Apdorojama...

Žemės ūkio valdos įregistravimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Žemės ūkio valdos įregistravimas
Žemės ūkio ir kaimo valda-fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių 211 kab., Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai arba į atitinkamą seniūniją atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Administracinė paslauga yra tarpinė

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO
ĮSTATYMAS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai,, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr.1351
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E/TAIS_393311

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Algirdas Grinkevičius
Sedos seniūnas
tel. +37044346342
mob. +37065595988
algirdas.grinkevicius@mazeikiai.lt
 
Dalia Grabažienė
Mažeikių apylinkės seniūno pavaduotoja
tel. +37044327178
mob. +37064063063
dalia.grabaziene@mazeikiai.lt
 
Regina Gramienė
Reivyčių seniūno pavaduotoja
tel. +37044340504
mob. +37061450098
regina.gramiene@mazeikiai.lt
 
Virginija Špokauskienė
Viekšnių seniūnijos specialistė
tel. +37044337413
virginija.spokauskiene@mazeikiai.lt
 
 
Gražina Žukauskienė
Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistė
tel. +37044325963
grazina.zukauskiene@mazeikiai.lt
 
 
Daiva Mikienė
Tirkšlių seniūnijos specialistė
tel. +37044348234
daiva.mikiene@mazeikiai.lt
 
 
Vanda Mažrimienė
Reivyčių seniūnijos specialistė
tel. +37044340504
vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt
 
 
Rūta Narmontienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061861472
ruta.narmontiene@mazeikiai.lt
 
 
Nijolė Jovaišienė
Sedos seniūnijos specialistė
mob. +37065533456
nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt
 
 
Algimantas Kiudulas
Viekšnių seniūno pavaduotojas
tel. +37044337383
algimantas.kiudulas@mazeikiai.lt
 
 
Arvydas Brazdauskis
Židikų seniūno pavaduotojas
tel. +37044343225
mob. +37063362216
arvydas.brazdauskis@mazeikiai.lt
 
Stanislava Narbutienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061210082
stanislava.narbutiene@mazeikiai.lt
 
 
Asta Kesminienė
Tirkšlių seniūno pavaduotoja
tel. +37044339060
mob. +37065233716
asta.kesminiene@mazeikiai.lt
 
Angelė Klemenienė
Laižuvos seniūno pavaduotoja
mob. +37061604081
angele.klemeniene@mazeikiai.lt
 
 
Julia Mockuvienė
Židikų seniūnijos specialistė
tel. +37044343225
mob. +37062195289
julia.mockuviene@mazeikiai.lt
 
Irena Pakuliemė
Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistė
tel. +37044325943
irena.pakuliene@mazeikiai.lt
 
 
Toma Rimkuvienė
Laižuvos seniūnijos specialistė
tel. +37044344225
toma.rimkuviene@mazeikiai.lt
 
 
Genovaitė Jurgutienė
Mažeikių apylinkės seniūnijos raštvedė
tel. +37044327178
genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt