Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.

Valdų duomenys atnaujinami:

1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;

2. valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;

3. valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai.

Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių ar seniūniją.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00011

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.

Valdų duomenys atnaujinami:

1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;

2. valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;

3. valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai.

Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių ar seniūniją.

Rezultatas:
Įregistruota, išregistruota žemės ūkio valda Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, atnaujinti / pakeisti duomenys.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Pareiškėjas per internetinę bankininkystę prisijungęs prie Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos VIISP, teikia prašymą įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio valdą, pakeisti duomenis valdoje.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Suveda naujus duomenis ar panaikina buvusius.
 2. Prikabina skenuotus dokumentus.
 3. Pareiškėjas parašu patvirtina pateiktus duomenis.
 4. Specialistas prisijungęs prie VIISP patikrina suvestus duomenis, pateiktus dokumentus.
 5. Sistemoje patvirtina valdos duomenų atnaujinimą, valdos įregistravimą.
 6. Pareiškėjas atvyksta į Žemės ūkio ir kaimo reiklaų skyrių seniūnijose arba savivaldybėje pasirašyti.
 7. Žemės ūkio valdos valdytojas ar ūkininkas gali peržiūrėti savo įregistruotos žemės ūkio valdos duomenis.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Valdos duomenų išrašus pareiškėjas gali pats atsispausdinti iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. • asmens tapatybės dokumentai; • įgaliojimai; • žemės nuosavybės dokumentai; • valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai; • žemės nuomos, panaudos sutartys; • valdos partnerių jungtinės veiklos sutartys, jei valda kuriama jungtinės partnerystės pagrindu; • susitarimas dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties nutraukimo; • sutikimas dėl partnerio išregistravimo; • išsilavinimą žemės ūkio srityje patvirtinantys dokumentai; • ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatai; • sutartys dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo; • mirties faktą liudijanti medicininė pažyma.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Žemės ūkis, valdos registravimas, valdytojas, partneris, išregistravimas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISSintautų seniūnija, Raimondas Daniliauskasspecialistas
  tel.+37034545049
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIrena Žemaitienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriusvedėja
  tel.+37034560771
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSlavikų seniūnija, Jolita Valavičienėspecialistė
  tel.+37034543267
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGelgaudiškio seniūnija, Vilma Navikauskienėspecialistė
  tel.+37034555138
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKriūkų seniūnija, Rimantas Užomeckasspecialistė
  tel.+37034544269
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠakių seniūnija, Arvydas Babušisspecialistas
  tel.+37034560225
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKidulių seniūnija, Edmundas Janulaitisspecialistas
  tel.+37034562260
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGriškabūdžio seniūnija, Vytautas Legotaspecialistas
  tel.+37034541308
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Šakių rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
  Interneto svetainė: