Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas/ išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Šakių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Žemės ūkio valdų įregistravimas/ išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.


Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.


Valdų duomenys atnaujinami:


1.   kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;


2.   valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;


3.   valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.


Valda išregistruojama iš Registro:


1.   Registro duomenų teikėjo prašymu;


2.   įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;


3.   Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;


4.   Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.


Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai.


Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą.


Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrių ar seniūniją.

1. Pareiškėjas per internetinę bankininkystę prisijungęs prie Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos VIISP, teikia prašymą įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio valdą, pakeisti duomenis valdoje.
2. Suveda naujus duomenis ar panaikina buvusius.
3. Prikabina skenuotus dokumentus.
4. Pareiškėjas parašu patvirtina pateiktus duomenis.
5. Specialistas prisijungęs prie VIISP patikrina suvestus duomenis, pateiktus dokumentus.
6. Sistemoje patvirtina valdos duomenų atnaujinimą, valdos įregistravimą.
7. Pareiškėjas atvyksta į Žemės ūkio ir kaimo reiklaų skyrių seniūnijose arba savivaldybėje pasirašyti.
8. Žemės ūkio valdos valdytojas ar ūkininkas gali peržiūrėti savo įregistruotos žemės ūkio valdos duomenis.
9. Valdos duomenų išrašus pareiškėjas gali pats atsispausdinti iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.67F06D3C953E
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c?jfwid=9fbgs9abi
Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.80CA64E588A1

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Vytautas Šimkonis
specialistas
tel. +37034557346
vytautas.simkonis@sakiai.lt
 
 
Irena Žemaitienė, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius
vedėja
tel. +37034560771
irena.zemaitiene@sakiai.lt
 
 
Kidulių seniūnija, Edmundas Janulaitis
specialistas
tel. +37034562260
edmundas.janulaitis@sakiai.lt
 
 
Kriūkų seniūnija, Rimantas Užomeckas
specialistas
tel. +37034542419
rimantas.uzomeckas@sakiai.lt
 
 
Griškabūdžio seniūnija, Vytautas Legota
specialistas
tel. +37034541308
vytautas.legota@sakiai.lt
 
 
Šakių seniūnija, Arvydas Babušis
specialistas
tel. +37034560225
arvydas.babusis@sakiai.lt
 
 
Slavikų seniūnija, Jolita Valavičienė
specialistė
tel. +37034543267
jolita.valaviciene@sakiai.lt
 
 
Sintautų seniūnija, Raimondas Daniliauskas
specialistas
tel. +37034545049
raimondas.daniliauskas@sakiai.lt
 
 
Lukšių seniūnija, Laima Pranaitienė
specialistė
tel. +37034544269
laima.pranaitiene@sakiai.lt
 
 
Gelgaudiškio seniūnija, Vilma Navikauskienė
specialistė
tel. +37034555138
vilma.navikauskiene@sakiai.lt
 
 
Bendra informacija:
Šakių rajono savivaldybės administracija
Adresas Lietuvoje:
Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
Interneto svetainė: