Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Konsultavimas pieno kvotų klausimais

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00011

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras). Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdąRegistre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:

1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;

2. valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;

3. valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus. Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją ar Žemės ūkio skyrių.

Įregistruota, išregistruota žemės ūkio valda Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, atnaujinti / pakeisti duomenys.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Prisijungus prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portalo, paslaugos gavėjas įrašo arba tikslina reikiamus duomenis arba užpildo elektroninio prašymo išregistruoti žemės ūkio valdą arba atnaujinti jos duomenis formą, prireikus prideda pateiktus duomenis patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas.
 2. Per 10 d. d. registrų tvarkytojų specialistai atlieka pateiktų duomenų patikrą. Nenustačius neatitikimų, žemės ūkio valda įregistruojama arba išregistruojama, arba valdos duomenys atnaujinami. Pareiškėjas el. būdu informuojamas apie suteiktą paslaugą arba atsisakymą ją suteikti.
 3. Žemės ūkio valdos valdytojas gali peržiūrėti savo įregistruotos žemės ūkio valdos duomenis.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Valdos duomenų išrašus, EDV paskaičiavimo pranešimus, informaciją apie paskaičiuotą produkcijos standartinę vertę pareiškėjas gali pats atsispausdinti iš (VURAP).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo gali būti prašomas pateikti šiuos dokumentus, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju gali būti prašomi ir papildomi dokumentai:
 2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 3. asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą;
 4. žemės nuosavybės dokumentus;
 5. valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;
 6. žemės nuomos, panaudos sutartis;
 7. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu valda bus registruojama partnerystės pagrindu;
 8. susitarimą dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties nutraukimo;
 9. sutikimą dėl partnerio išregistravimo;
 10. ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatus, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus pažymėtas ekologinio ūkininkavimo metodas;
 11. sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo (perleidimo), jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodytos tokios sutartys;
 12. mirties faktą liudijančią medicininę pažymą;
 13. kitus duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVilija Kvasienė Ginkūnų seniūnijos seniūnė
  tel.+37041372347
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISEgidijus MartinaitisGruzdžių seniūnijos Žemės ūkio specialistas
  tel.+37061151306
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirgina BartaševičienėKužių seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041375333
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimantas ValkerisKuršėnų kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistas
  tel.+37041508070
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJolanta GlodenienėRaudėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041376615
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRamutė VaidžiulienėKairių seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041374180
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirginija PukienėMeškuičių seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041370545
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLineta KardašienėBubių seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041388684
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJolita ZakrėŠiaulių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37041596676
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISStefanija DereškevičienėŠiaulių kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041596694
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilma GriškuvienėŠakynos seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041377636
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
  Telefonas 
  Faksas 
  El. paštas
  (8 41) 59 66 42
  (8 41) 52 38 86
  [email protected]
  Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37041596642
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų