Apdorojama...
2023-03-24 08:00Informuojame, kad šiuo metu vykdoma atnaujinto Elektroninių valdžios vartų portalo bandomoji eksploatacija, todėl galimi laikini www.epaslaugos.lt portalo veikimo sutrikimai. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti pateikus užklausą puslapio apačioje dešinėje pusėje paspaudus "?" simbolį“.
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Konsultavimas pieno kvotų klausimais

Suteikimo trukmė:0 (Kreipimosi dieną arba pateikia atsakymą po penkių darbo dienų)

Kaina:(Kreipimosi dieną arba pateikia atsakymą po penkių darbo dienų)

Apdorojama...

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras). Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdąRegistre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:


1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;


2. valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;


3. valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.


Valda išregistruojama iš Registro:


1. Registro duomenų teikėjo prašymu;


2. įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;


3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;


4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.


Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai.


Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją ar Žemės ūkio skyrių.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Prisijungus prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portalo, paslaugos gavėjas įrašo arba tikslina reikiamus duomenis arba užpildo elektroninio prašymo išregistruoti žemės ūkio valdą arba atnaujinti jos duomenis formą, prireikus prideda pateiktus duomenis patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas.
3. Per 10 d. d. registrų tvarkytojų specialistai atlieka pateiktų duomenų patikrą. Nenustačius neatitikimų, žemės ūkio valda įregistruojama arba išregistruojama, arba valdos duomenys atnaujinami. Pareiškėjas el. būdu informuojamas apie suteiktą paslaugą arba atsisakymą ją suteikti.
4. Žemės ūkio valdos valdytojas gali peržiūrėti savo įregistruotos žemės ūkio valdos duomenis.
5. Valdos duomenų išrašus, EDV paskaičiavimo pranešimus, informaciją apie paskaičiuotą produkcijos standartinę vertę pareiškėjas gali pats atsispausdinti iš (VURAP).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsigijimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.180328/asr


Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171174/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Egidijus Martinaitis
Gruzdžių seniūnijos Žemės ūkio specialistas
tel. +37061151306
[email protected]
 
 
Virgina Bartaševičienė
Kužių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041375333
[email protected]
 
 
Rimantas Valkeris
Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistas
tel. +37041508070
[email protected]
 
 
Jolanta Glodenienė
Raudėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041376615
[email protected]
 
 
Ramutė Vaidžiulienė
Kairių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041374180
[email protected]
 
 
Aida Daugialienė
Ginkūnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041507025
[email protected]
 
 
Virginija Pukienė
Meškuičių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041370545
[email protected]
 
 
Lineta Kardašienė
Bubių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041388684
[email protected]
 
 
Jolita Zakrė
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37041596676
[email protected]
 
 
Stefanija Dereškevičienė
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041596694
[email protected]
 
 
Vilma Griškuvienė
Šakynos seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041377636
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
[email protected]
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
LIETUVA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina:Tikslinama
Trukmė:0
Komentaras:Kreipimosi dieną arba pateikia atsakymą po penkių darbo dienų