Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Žemės ūkio ir kaimo valda – fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.

Žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:

– vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d.;

– per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;

– valdos valdytojo iniciatyva, jeigu duomenis atnaujinti reikalauja Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo taisyklės;

– kitų teisės aktų numatytais atvejais ir terminais.

Prireikus žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus. Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją ar Žemės ūkio skyrių.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00011

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Žemės ūkio ir kaimo valda – fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.

Žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:

– vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d.;

– per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;

– valdos valdytojo iniciatyva, jeigu duomenis atnaujinti reikalauja Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo taisyklės;

– kitų teisės aktų numatytais atvejais ir terminais.

Prireikus žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;

2. įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;

3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;

4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus. Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją ar Žemės ūkio skyrių.

Įregistruota, išregistruota žemės ūkio valda Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, atnaujinti / pakeisti duomenys.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 3. Paslaugos teikėjas įregistruoja žemės ūkio valdą, išregistruoja, atnaujina, keičia duomenis;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui pranešimas apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą, keitimą, papildymą, valdos duomenų išrašas iš Registro duomenų bazės pateikiamas jo pasirinktu būdu: tiesiogiai atvykus į instituciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 2. jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą;
 3. nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise;
 4. valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteikta naudoti valstybinė žemė;
 5. nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas nei vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise;
 6. valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu valdoje bus registruojamas partneris (partneriai);
 7. valdos valdytojo (fizinio asmens) ir kiekvieno valdos partnerio (fizinio asmens) išsimokslinimą žemės ūkio srityje (profesinį pasirengimą ūkininkauti) patvirtinančius dokumentus;
 8. kitus dokumentus priklausomai nuo valdos valdytojo bei duomenų teikėjo, jeigu duomenis teikia ne valdos valdytojas, teisinio statuso ir pageidaujamų įregistruoti valdoje subjektų bei objektų, pvz., valdos valdytojo, valdos partnerio (fizinių asmenų) darbo žemės ūkyje stažą patvirtinančius dokumentus, ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą, sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo ir t. t. Vietoj dokumentų originalų duomenų teikėjas gali pateikti patvirtintas kopijas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISŠvenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai:Žemės ūkio skyriaus specialistai
  tel.+37038766379
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
  Adresas internetehttp://www.svencionys.lt
  Darbo laikas7.45-16.45 val. pirmadienį – ketvirtadienį; 7.45-15.30 val. penktadienį
  Įmonės kodas188766722
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionys, Vilniaus g. 19, LT-18116
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Įvykdoma greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai arba jeigu dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgia
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos