Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras).


Valdą gali įregistruoti:


veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre;


juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.


Asmuo, pageidaujantis įregistruoti valdą, turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių ir nuosavybės, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą: Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą, statinį arba patalpą.


SVARBU! Įregistruodamas valdą valdos valdytojas ir partneris įgyja žemės ūkio veiklos subjekto statusą, kuriam atsiranda prievolė mokėti mokesčius ir kuris negali gauti bedarbio statuso (jeigu jo valdos dydis yra didesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai) ar kitų socialinių garantijų. Valdytojo šeimos narys, įregistruotas valdoje, nėra žemės ūkio veiklos subjektas.


Prašymas teikiamas tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu laišku, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, per elektroninio pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Jeigu valdoje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Registre. Pareiškėjui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, valda gali būti įregistruojama įpėdinio vardu. 

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt portale numatytais būdais.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas sutikrina pateiktus dokumentus, ar pateikti visi dokumentai ir jie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pateikti ne visi duomenys ir dokumentai, informuoja paslaugos gavėją dėl informacijos papildymo.
4. Jei dokumentai reikalavimus atitinka, paslaugos vykdytojas prisijungia ir suveda duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro administravimo portalą VURAP.
5. Paslaugos gavėjui informacija apie duomenų suvedimą į Ūkininkų ūkių registrą ir pranešimas dėl valstybės rinkliavos sumokėjimo ir pažymėjimo atsiėmimo pateikiamas jo pasirinktu būdu: tiesiogiai atvykus į instituciją, registruotu laišku, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu laišku ar per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.
6. Paslaugos gavėjas sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus tai įrodančius dokumentus, asmeniui atvykus į instituciją išduodamas Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Birutė Matulevičienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37034266063
mob. +37061610380
birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt
 
Reda Ciganienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37034266029
mob. +37061610375
reda.ciganiene@vilkaviskis.lt
 
Rimantas Liepuonius
Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas
tel. +37034266058
rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt
 
 
Lina Bareikienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37034266037
mob. +37061610377
lina.bareikiene@vilkaviskis.lt
 
Skaidrutė Vidūnienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37034266017
mob. +37061610371
skaidrute.viduniene@vilkaviskis.lt
 
Vilma Galinaitienė
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37034260008
mob. +37061443068
vilma.galainaitiene@vilkaviskis.lt
 
Jovita Uldinskaitė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37034266021
mob. +37061610372
jovita.uldinskaite@vilkaviskis.lt
 
Lina Grygelaitienė
Žemės ūkio skyriaus vedėja
tel. +37034266066
mob. +37061005192
lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt
 
Onutė Čėsnienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37034266042
mob. +37061610378
onute.cesniene@vilkaviskis.lt
 
Jūratė Slivinskienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37034266013
mob. +37061566004
jurate.slivinskiene@vilkaviskis.lt
 
Rita Kriaučialiūnienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37034266025
mob. +37061610373
rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt
 
Bendra informacija:
AdresasS. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Adresas internetehttp://www.vilkaviskis.lt
Darbo laikasI-IV–8-17 val., V– 8-15.45 val
Įmonės kodas188774441
Adresas Lietuvoje:
Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, LT-70147
Interneto svetainė:
Tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 10 Darbo dienos
Komentaras: -