Apdorojama...

Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
Paslauga teikiama asmenims, besikreipiantiems dėl: • Eismo reguliavimo priemonių pastatymo ar pašalinimo; • Automobilių aikštelių įrengimo ir praplėtimo; • Įvažiavimų įrengimo ar platinimo. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt); Atsakymas, dėl sprendimo susijusio su saugaus eismo klausimais išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Saugaus eismo komisijos, kuri priima sprendimus dėl prašymų, posėdžiai organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, vidutiniškai kartą per mėnesį. Skubiais atvejais, inicijuojami šios komisijos posėdžiai atskiriems prašymams nagrinėti.

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroninės valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

1. LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, 2000-10-12 Nr. VIII-2043
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/aXkkLSudYO
2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, 1995-05-11 Nr. I-891
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/NezDsrfZzk
3. Kelių eismo taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/NaqiwyLMMm

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Mantas Ludavičius
Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas
tel. +37031555993
[email protected]
 
 
Jurgita Zalieckienė
Komunalinio ūkio skyriaus vyresnioji inžinierė
tel. +37031555549
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
Adresas internete www.alytus.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188706935
Adresas Lietuvoje:
Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
Tel. +370 315 55 111
Faks. +370 315 55 191
[email protected]