Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ sudaro šie paslaugų atvejai:

1. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas;

2. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas;

3. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Vilniaus g. 44, Molėtai), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją Vilniaus g. 44, Molėtai, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones 531 kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išduodamas tik tuo atveju, jei savivaldybės teritorijoje užsakovo – įstaigos, įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar kito juridinio ar fizinio asmens prašymu yra priimtas Molėtų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sprendimas dėl šio kelio ženklo įrengimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje. Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su 531 kelio ženklu „P“ (rezervuota) įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį. Specialūs leidimai išduodami einamiesiems metams iki gruodžio 31 d.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASK00000121

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ sudaro šie paslaugų atvejai:

1. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas;

2. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas;

3. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Vilniaus g. 44, Molėtai), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją Vilniaus g. 44, Molėtai, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones 531 kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išduodamas tik tuo atveju, jei savivaldybės teritorijoje užsakovo – įstaigos, įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar kito juridinio ar fizinio asmens prašymu yra priimtas Molėtų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sprendimas dėl šio kelio ženklo įrengimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje. Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su 531 kelio ženklu „P“ (rezervuota) įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį. Specialūs leidimai išduodami einamiesiems metams iki gruodžio 31 d.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išnagrinėtas prašymas, susijęs su saugaus eismo klausimais.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymą;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo arba pateikia motyvuotą atsakymą dėl prašymo netenkinimo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą ar elektroniniu paštu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą, kuriame pateikiami tokie duomenys: a) transporto priemonės savininkas ar valdytojas, jo adresas, telefonas, b) transporto priemonės markė, valstybinis numeris, c) kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialų leidimą, tikslus adresas.
 2. Dokumentą, liudijantį asmens teisę naudotis kelio ženklo galiojimo zonoje esančia teritorija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKęstutis GrainysStatybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
  tel.+37038354741
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasMolėtai, Vilniaus g. 44, LT - 33140
  Adresas internetehttp://www.moletai.lt
  Darbo laikasPirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00, penktadienį nuo 8.00 iki 15.45, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45, prieš šventes darbo diena sutrumpinama viena valanda.
  Įmonės kodas188712799
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Molėtų rajono sav., Molėtai, Vilniaus g. 44, LT-33140
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų