Apdorojama...

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracija
Palangos miesto savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems pastatyti arba pašalinti eismo reguliavimo priemones, įrengti arba praplatinti automobilių stovėjimo aikšteles arba teikiantiems pasiūlymus saugaus eismo organizavimo klausimais Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, oficialiu el. pašto adresu administracija@palanga.lt arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt); Prašymą nagrinėją specialiai sudaryta savivaldybės Eismo saugumo komisija. Eismo saugumo komisijos nutarimai gali būti tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu arba vadovaujantis komisijos protokolo nutarimais, rengiamas atsakymas, kuris išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai: 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus; prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). ir pateikia laisvos formos prašymą , adresuotą Eismo saugumo komisijai.
2. Prašymas apsvarstomas Eismo saugumo komisijos posėdyje, kurio nutarimai įforminami protokolu. Komisijos sekretorius, vadovaudamasis komisijos protokolo nutarimais, parengia administracijos direktoriaus įsakymą arba atsakymą , kuris pateikiamas pareiškėjui paštu, el. paštu arba per Elektroninės valdžios vartus..

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5DC1759E42CB

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Eismo saugumo komisija
Eismo saugumo komisijos pirmininkas
tel. +37046041401
administracija@palanga.lt
 
 
Snieguolė Saltonienė
Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, Eismo saugumo komisijos sekretorė
tel. +37046041408
snieguole.saltoniene@palanga.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 73, Palanga
Adresas internetehttp://www.palanga.lt
Įmonės kodas125196077
Adresas Lietuvoje:
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 73, LT-00134
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153
Interneto svetainė:
8 460 48 705, 8 460 40 217, el. p.: administracija@palanga.lt