Apdorojama...

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Raseinių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems pastatyti arba pašalinti eismo reguliavimo priemones. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Lietuvos paslaugų katalogo (http://www.lietuva.gov.lt). Prašymą nagrinėją specialiai sudaryta savivaldybės eismo saugumo komisija. Atsakymas, dėl sprendimo susijusio su saugaus eismo klausimais išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijos, kuri priima sprendimus dėl prašymų, posėdžiai organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, vidutiniškai kartą per mėnesį. Informacija apie posėdį, kurio metu bus svarstomas prašymas, paskelbiama www.raseiniai.lt Paslaugos rezultatas: atsakymas į pateiktą prašymą (protokolo išrašas kartu su lydraščiu išsiunčiamas asmeniui paštu).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroninės valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5DC1759E42CB
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BBE7D61A0416
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-53 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo“
http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=21825
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A1-1031 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo“
http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=24284

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vilma Urbonienė
Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37042841555
vilma.urboniene@raseiniai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288740810
Adresas Lietuvoje:
Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, LT-60150
Interneto svetainė:
Tel. (8 428) 79 600, faksas (8 428) 51 604, el. p.: savivaldybe@raseiniai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: -