Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones 531 kelio ženklo „P“ (Rezervuota stovėjimo vieta) galiojimo zonoje išduodamas tik tuo atveju, jei savivaldybės teritorijoje užsakovo – įstaigos, įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar kito juridinio ar fizinio asmens prašymu yra priimtas Telšių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sprendimas dėl šio kelio ženklo įrengimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje.

Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su 531 kelio ženklu „P“ (Rezervuota stovėjimo vieta) įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį.

Specialūs leidimai išduodami einamiesiems metams iki gruodžio 31 d.

Prašymas visais atvejais teikiamas raštu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASK00000121

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones 531 kelio ženklo „P“ (Rezervuota stovėjimo vieta) galiojimo zonoje išduodamas tik tuo atveju, jei savivaldybės teritorijoje užsakovo – įstaigos, įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar kito juridinio ar fizinio asmens prašymu yra priimtas Telšių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sprendimas dėl šio kelio ženklo įrengimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje.

Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su 531 kelio ženklu „P“ (Rezervuota stovėjimo vieta) įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį.

Specialūs leidimai išduodami einamiesiems metams iki gruodžio 31 d.

Prašymas visais atvejais teikiamas raštu.

Rezultatas:
Išnagrinėtas prašymas, susijęs su saugaus eismo klausimais.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas peržiūri prašymą, surenka informaciją ir priima sprendimą.
 3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūniją, arba per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas atvykus į Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūniją arba išsiunčiamas paštu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmenys, norėdami gauti specialųjį leidimą, pateikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijai, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra kelio ženklo galiojimo zona:
 2. prašymą, kuriame nurodoma: 1.
 3. transporto priemonės savininkas ar valdytojas, jo adresas, telefono numeris; 1.
 4. kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialųjį leidimą, tikslus adresas.
 5. Transporto priemonės registravimo liudijimo kopiją.
 6. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis ar kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti specialųjį leidimą).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Rinkliava mokama už kiekvieną išduodamą specialųjį leidimą. Rinkliava mokama priėmus sprendimą išduoti specialųjį leidimą. Rinkliava sumokama į Telšių rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą AB LUMINOR banke, sąskaitos Nr. LT024010042800060061. Rinkliava netaikoma: 1. priešgaisrinės apsaugos, policijos, dujų avarinės, medicinos pagalbos (paženklintų pagal galiojantį standartą) transporto priemonių valdytojams bei automobilių statymo vietose prie valstybinės reikšmės kelių ir 5-15 m. pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų; 2. kitų avarinių, miesto gatves tiesiančių, remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų transporto priemonių valdytojams, atvykusiems likviduoti avarijų; 3. žymėtoms Telšių rajono savivaldybės administracijos transporto priemonėms, aikštelėje prie vakarinio Telšių rajono savivaldybės administracijos fasado (ties Žemaitės gatve). Paslauga yra galutinė

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISTelšių miesto seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044451598
  mob. tel.+37037067538
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai
  Adresas internetewww.telsiai.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas180878299
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Žemaitės g. 14, LT-87133
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Vienam mėnesiui. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
  Paslaugos suteikimo kaina:14 EUR
  Trukmė:15 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Metams. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
  Paslaugos suteikimo kaina:145 EUR
  Trukmė:15 kalendorinių dienų