Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ sudaro šie paslaugų atvejai:

 1. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas.
 2. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas.
 3. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas.

Prašymą suteikti paslaugą galima raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Elektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti per informacinę sistemą www.epaslaugos.lt.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ,Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASK00000121

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ sudaro šie paslaugų atvejai:

 1. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas.
 2. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas.
 3. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas.

Prašymą suteikti paslaugą galima raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Elektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti per informacinę sistemą www.epaslaugos.lt.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ,Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išnagrinėtas prašymas, susijęs su saugaus eismo klausimais.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Pageidaudamas gauti leidimą statyti transporto priemonę kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, asmuo pateikia:
 2. Prašymą, kuriame nurodoma: 1.
 3. transporto priemonės savininko arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; 1.
 4. kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo suderinimo su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariatu registracijos data ir numeris; 1.
 5. kelio ženklo Nr. 531, kurio galiojimo zonoje norima gauti leidimą, tikslus adresas; 1.
 6. transporto priemonės(-ių) markė(-ės), modelis(-iai), valstybinis(-iai) numeris(-iai); 1.
 7. transporto priemonių sąrašas, kuriame nurodoma transporto priemonės valdytojas ir jo rekvizitai, automobilių markės, modeliai, valstybiniai numeriai, jeigu prašymą teikia juridinis asmuo.
 8. Dokumentą, liudijantį, kad asmuo turi teisę kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenų, turinčių teisę kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, ja naudotis ar disponuoti, sutikimas išduoti leidimą.
 9. Daugiabučių namų butų savininkų (taip pat ir name veikiančių juridinių asmenų), už kurių asmenines lėšas buvo naujai įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, sąrašas su parašais, nurodant adresą, vardą, pavardę bei atsakingą kontaktinį asmenį, kuriam galima bus išduoti leidimus. Jeigu prisidėjusių prie aikštelės įrengimo asmenų skaičius didesnis negu vietų aikštelėje, tai kartu su sąrašu pateikiamas susitarimas dėl automobilių statymo tvarkos. Pageidaudamas gauti leidimo dublikatą, asmuo pateikia laisvos formos prašymą, kuriame apibūdinama pateikiamo nagrinėti klausimo esmė. Jei prašyme pateikta neaiški argumentacija ar trūksta reikiamų dokumentų, asmens prašoma pateikti papildomą informaciją. Leidimas išduodamas vieneriems metams, jeigu prašyme nenurodytas trumpesnis laikotarpis. Leidimas/dublikatas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją. Pageidaudamas panaikinti leidimą stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, asmuo pateikia laisvos formos prašymą. Negaliojantys leidimai grąžinami savivaldybės administracijai.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAidas DutkusViešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas
  tel.+37034060351
  mob. tel.+37061135277
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAida KravcovaViešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37034060339
  mob. tel.+37061293981
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasKęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
  Adresas internetehttp://www.ukmerge.lt
  Darbo laikas8-17 val. pirmadienį- ketvirtadienį. 8-16 val. 45 min. penktadienį
  Įmonės kodas188752174
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergė, Kęstučio a. 3, LT-20114
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų