Apdorojama...

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems pastatyti arba pašalinti eismo reguliavimo priemones, įrengti arba praplatinti automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti arba praplatinti įvažiavimą į kelią; Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt); Prašymą nagrinėją specialiai sudaryta Savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisija; Atsakymas, dėl sprendimo susijusio su saugaus eismo klausimais išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Kaina: Neatlygintinai

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems pastatyti arba pašalinti eismo reguliavimo priemones, įrengti arba praplatinti automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti arba praplatinti įvažiavimą į kelią; Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt); Prašymą nagrinėją specialiai sudaryta Savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisija; Atsakymas, dėl sprendimo susijusio su saugaus eismo klausimais išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
1. Prašymą, kuriame svarbu paaiškinti ar apibūdinti vietą, kurioje norima daryti pakeitimus (pvz., schema, nuotrauka, žemėlapio ištrauka).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).
3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
 
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Elektroninį prašymą, kuriame svarbu paaiškinti ar apibūdinti vietą, kurioje norima daryti pakeitimus (pvz., schema, nuotrauka, žemėlapio ištrauka).
2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5DC1759E42CB
  
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6
 
 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
 
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BBE7D61A0416
 
 Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. I-686 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo bei jos nuostatų patvirtinimo“
http://www.zarasai.lt/teises-aktai

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjas Petras Kavolis, Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, (8 385) 37 190, 229 kab., irma.zukauskaite@zarasai.lt
 
Paslaugos vadovas Gediminas Gaidamavičius, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 385)  37 174, 215 kab., el. p. direktoriauspavaduotojas@zarasai.lt
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt