Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo "P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ sudaro šie paslaugų atvejai:

1. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas;

2. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas;

3. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas.

Prašymą suteikti paslaugą galima raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją ,,Vieną langelį“ Sėlių a. 22, Zarasauose, 105 kab., atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ,,Vieną langelį“ Sėlių a. 22, Zarasuose, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones 531 kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išduodamas tik tuo atveju, jei savivaldybės teritorijoje užsakovo – įstaigos, įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar kito juridinio ar fizinio asmens prašymu yra priimtas Zarasų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sprendimas dėl šio kelio ženklo įrengimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje. Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su 531 kelio ženklu „P“ (rezervuota) įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį. Specialūs leidimai išduodami einamiesiems metams iki gruodžio 31 d.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00003

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje, išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ sudaro šie paslaugų atvejai:

1. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas;

2. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas;

3. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas.

Prašymą suteikti paslaugą galima raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją ,,Vieną langelį“ Sėlių a. 22, Zarasauose, 105 kab., atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ,,Vieną langelį“ Sėlių a. 22, Zarasuose, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Specialus leidimas – leidimas statyti transporto priemones 531 kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išduodamas tik tuo atveju, jei savivaldybės teritorijoje užsakovo – įstaigos, įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar kito juridinio ar fizinio asmens prašymu yra priimtas Zarasų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sprendimas dėl šio kelio ženklo įrengimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje. Kelių eismo taisyklėse numatytais atvejais kartu su 531 kelio ženklu „P“ (rezervuota) įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo galiojimo zonos ilgį. Specialūs leidimai išduodami einamiesiems metams iki gruodžio 31 d.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

1) Išduotas leidimas stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje arba pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo išdavimo. 2) Išduotas leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikatas arba pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo dublikato išdavimo. 3) Pranešimas apie leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimo.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą, kuriame pateikiami tokie duomenys: 1.
 2. transporto priemonės savininkas ar valdytojas, jo adresas, telefonas, 1.
 3. transporto priemonės markė, valstybinis numeris, 1.
 4. kelio ženklo, kurio galiojimo zonoje norima gauti specialų leidimą, tikslus adresas.
 5. Dokumentą, liudijantį asmens teisę naudotis kelio ženklo galiojimo zonoje esančia teritorija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISPetras KavolisZarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
  tel.+37038537190
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
  Adresas internete www.zarasai.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188753461
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37038537188
  Veiksmas:Esant reikalui terminas gali būti pratęsiamas, jei Zarasų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijai reikia papildomos informacijos
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų