Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus savivaldybei priklausančiuose vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00004

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas
Prašymą nagrinėja Kėdainių rajono savivaldybės Eismo saugumo komisija, sudaryta iš savivaldybės administravimo subjektų ir valstybinio administravimo subjektų savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų atstovų. Komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjami gauti prašymai, organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, bet ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.
Rezultatas:
1) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo. 2) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo. 3) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
  1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
  2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
Prašymo nagrinėjimas
  1. Eismo saugumo komisija išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmesti prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
  1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paštu, per e. pristatymo sistemą arba elektroniniu paštu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Užpildytas motyvuotas laisvos formos prašymas (prašyme svarbu kuo tiksliau nurodyti, kuriose vietose prašoma leisti įrengti / demontuoti kelio ženklus ar kitas priemones saugiam eismui organizuoti);
  2. Žemėlapio ištrauka arba schema, kurioje nurodyta kelio ženklų ar kitų priemonių saugiam eismui organizuoti įrengimo / demontavimo vieta
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
  1. Papildomi dokumentai iš valstybės registrų, informacinių sistemų ar kitų viešojo administravimo subjektų negaunami

Eismo saugumo komisijai pritarus kelio ženklų ar kitų priemonių saugiam eismui organizuoti įrengimui / demontavimui – darbai organizuojami savivaldybės ar fizinių ir juridinių asmenų lėšomis

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Statybos ir turto skyriusAgnė Lukošiūtė - StasiukonienėVyr. specialistė
tel.+37034744214
[email protected]
Bendra informacija:
AdresasJ.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
Adresas internetehttp://www.kedainiai.lt
Darbo laikas8.00 – 17.00 val.
Įmonės kodas188768545
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288
Interneto svetainė:
Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:20 darbo dienų