Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose.

Prašymas gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklą teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją (seniūniją), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Gautas prašymas nagrinėjamas Kretingos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijoje (toliau – Komisija). Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00004

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose.

Prašymas gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklą teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją (seniūniją), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Gautas prašymas nagrinėjamas Kretingos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijoje (toliau – Komisija). Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu.

Rezultatas:
1) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo. 2) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo. 3) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas peržiūri prašymą, surenka informaciją ir teikia svarstyti Savivaldybės eismo saugumo komisijai, kuri išnagrinėjusi prašymą posėdžio metu priima nutarimą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykus į seniūniją, paštu, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paslaugos gavėjas, norintis gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose, savivaldybės administracijai (seniūnijai) per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
 2. Prašymą (priedas),
 3. Įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo,
 4. Prašymo esmę paaiškinančius (apibūdinančius) dokumentus (pvz.: schemą, žemėlapio ištrauką, nuotraukas).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISBronius Talmontas Žalgirio seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044549383
  mob. tel.+37061835588
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRita Lubienė Kūlupėnų seniūnijaSeniūnė
  tel.+37044548610
  mob. tel.+37069889126
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAntanas Turauskis Imbarės seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044570075
  mob. tel.+37069304514
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGintarė Liobikienė Kretingos miesto seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044579024
  mob. tel.+37062060943
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKazimieras Galdikas Salantų miesto seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044570155
  mob. tel.+37069889117
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISArūnė Putvinienė Kartenos seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044547210
  mob. tel.+37068606240
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimvydas Šakinis Vydmantų seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044572143
  mob. tel.+37065002765
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSigita Riepšaitė Kretingos seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044551041
  mob. tel.+37065519471
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlvydas Poškys Darbėnų seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044556333
  mob. tel.+37065531199
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Kretingos rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti, pateikimo dienos. Eismo saugumo komisijos posėdžiai rengiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius, todėl sprendimas gali būti priimtas per 40 d. d. (a
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų