Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose.

Paslauga apima dviejų kelio ženklų grupių – informacinių ir paslaugų įrengimą, kai kelio ženklus ketina įrengti fiziniai ir juridiniai asmenys miesto gatvėse savo lėšomis.

Prašymą nagrinėja Mažeikių rajono savivaldybės saugaus eismo komisija (toliau– Komisija). Komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjami gauti prašymai, organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, bet ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius. Skubiais atvejais inicijuojami šios komisijos posėdžiai atskiriems prašymams nagrinėti.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba per e. pristatymas informacinę sistemą juridinio asmens kodo 167371234 adresu. Pageidaujant paslaugą suteikti elektroninėmis priemonėmis, prisijungiama prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) arba suaktyvinamas šiame paslaugos aprašyme nurodytas išorinis paslaugos internetinis adresas.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į atitinkamą seniūniją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: per e. pristatymas informacinę sistemą, elektroniniu paštu, arba Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) prisijungęs prie savo užsakytų paslaugų.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00004

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose.

Paslauga apima dviejų kelio ženklų grupių – informacinių ir paslaugų įrengimą, kai kelio ženklus ketina įrengti fiziniai ir juridiniai asmenys miesto gatvėse savo lėšomis.

Prašymą nagrinėja Mažeikių rajono savivaldybės saugaus eismo komisija (toliau– Komisija). Komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjami gauti prašymai, organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, bet ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius. Skubiais atvejais inicijuojami šios komisijos posėdžiai atskiriems prašymams nagrinėti.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba per e. pristatymas informacinę sistemą juridinio asmens kodo 167371234 adresu. Pageidaujant paslaugą suteikti elektroninėmis priemonėmis, prisijungiama prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) arba suaktyvinamas šiame paslaugos aprašyme nurodytas išorinis paslaugos internetinis adresas.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į atitinkamą seniūniją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: per e. pristatymas informacinę sistemą, elektroniniu paštu, arba Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) prisijungęs prie savo užsakytų paslaugų.

Rezultatas:
1) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo. 2) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo. 3) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), užpildo elektroninę prašymo formą, įkelia šiame aprašyme nurodytų pateikti dokumentų kopijas;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas, teisės aktuose nustatyta tvarka, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 2. Esant teigiamam sprendimui, paslaugos vykdytojas Elektroniniuose valdžios vartuose atlieka užsakymo vykdymo veiksmus.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas arba pageidaujamas dokumentas išduodamas ar atsisakymas išduoti pageidaujamą dokumentą pateikiamas prisijungiant Elektroniniuose valdžios vartuose prie savo užsakytos paslaugos ar kitu paslaugos užsakyme nurodytu būdu ‒ atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per E. pristatymas informacinę sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą.
 2. Prašymo esmę paaiškinančius (apibūdinančius) dokumentus (pvz.: schemą, žemėlapio ištrauką, nuotraukas).
 3. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMažeikių seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37044325191
  mob. tel.+37065535038
  [email protected]
  NENURODYTA-PASIS Tirkšlių seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37044348234
  mob. tel.+37065630016
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISReivyčių seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37044340504
  mob. tel.+37067847111
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISViekšnių seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37044337413
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŽidikų seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37044343225
  mob. tel.+37065959677
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISMažeikių apylinkės seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37044327178
  mob. tel.+37065944790
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLaižuvos seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37064029420
  [email protected]
  NENURODYTA-PASIS Sedos seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37044346372
  mob. tel.+37065962299
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠerkšnėnų seniūnija Seniūnijos specialistai
  tel.+37044342425
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
  Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89213
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Atsižvelgiant į tai, kad Eismo saugumo komisija įprastai posėdžiauja kartą per ketvirtį, apie tai pranešus pareiškėjui, paslaugos suteikimas gali užsitęsti iki 3 mėn. (jeigu tai nėra skubus atvejis).
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų