Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietų gatvėse ar vietinės reikšmės keliuose.

Prašymas kartu su lydinčiais dokumentais pateikiamas paštu, asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais, savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Prašymą nagrinėja Prienų rajono miesto savivaldybės Eismo saugumo komisija (toliau – Eismo saugumo komisija). Eismo saugumo komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjami gauti prašymai, organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, bet ne rečiau nei kartą per 2 mėnesius. Skubiais atvejais inicijuojami šios komisijos posėdžiai atskiriems prašymams nagrinėti. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pareiškėjo nurodytu būdu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00004

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietų gatvėse ar vietinės reikšmės keliuose.

Prašymas kartu su lydinčiais dokumentais pateikiamas paštu, asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais, savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Prašymą nagrinėja Prienų rajono miesto savivaldybės Eismo saugumo komisija (toliau – Eismo saugumo komisija). Eismo saugumo komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjami gauti prašymai, organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, bet ne rečiau nei kartą per 2 mėnesius. Skubiais atvejais inicijuojami šios komisijos posėdžiai atskiriems prašymams nagrinėti. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pareiškėjo nurodytu būdu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
1) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo. 2) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo. 3) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas (Eismo saugumo komisija) išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Pateikiami šie dokumentai:
 2. Užpildytas laisvos formos prašymas (prašyme svarbu kuo tiksliau nurodyti, kuriose vietose prašoma leisti įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus);
 3. Žemėlapio ištrauka arba schema.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISPrienų rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos pirmininkasPrienų rajono savivaldybės Eismo saugumo komisijos pirmininkas
  tel.+37031961149
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Prienų rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienai, Laisvės a. 12, LT-59126
  Interneto svetainė:
  Tel.:+3703196114
  Veiksmas:Iki 20 darbo dienų, tai optimaliausias variantas. Pareiškėjas iš anksto informuojamas apie vyksiantį Eismo saugumo komisijos posėdį. Atsižvelgiant į tai, kad Eismo saugumo komisija įprastai posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per 2 mėn., pasla
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų