Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Kelio ženklų įrengimas (savivaldybei priklausančiuose keliuose ir gatvėse) 

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00004

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose. Paslauga apima dviejų kelio ženklų grupių – informacinių ir paslaugų, įrengimą, kai kelio ženklus ketina įrengti fiziniai ir juridiniai asmenys savo lėšomis. Atvejai: A. Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas; B. Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas; C. Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas. Visais atvejais prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Prašymą nagrinėja Savivaldybės eismo saugumo komisija. Eismo saugumo komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjami gauti prašymai, organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, bet ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius. Skubiais atvejais inicijuojami šios komisijos posėdžiai atskiriems prašymams nagrinėti. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas raštu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia nustatytos formos arba laisvos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl Kelio ženklų įrengimo. Prašymą turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai. Prašymas gali būti pateikiamas į administracijos priimamąjį (Šiauliai Vasario 16 – osios g. 62, 3 langelis) arba siunčiamas el. paštu ([email protected]), pasirašius dokumentą elektroniniu parašu (docx formatu). Jei prašymas pateiktas el. paštu, per E. pristatymo sistemą, tokiu pat būdu pareiškėjas gali gauti atsakymą. Tokiu atveju prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą.

Rezultatas:
1) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo. 2) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo. 3) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema (paslaugos teikimo aprašymo priedas Nr.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
  1. .

  Paslaugos teikimo proceso schema

  Paslaugos inicijavimo forma
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Eismo organizavimo schemą;
  2. Daugiabučio namo gyventojų pritarimą (daugiau kaip 50 proc. patalpų savininkų), arba gyventojų susirinkimo protokolą;
  3. Ženklų įrengimo schemą.
  Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

   Paslauga galutinė.

   Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   NENURODYTA-PASISJūratė SodienėMiesto infrastruktūros skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė
   tel.+37041596327
   [email protected]
   Bendra informacija:
   Adresas Vasario 16-osios 62, LT-76295, Šiauliai
   Adresas internete www.siauliai.lt
   Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
   Įmonės kodas 188771865
   Adresas:
   LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
   Interneto svetainė:
   Tel.:+37041509490
   Veiksmas:
   Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
   Trukmė:20 darbo dienų