Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose. Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, registruotu paštu, el. paštu ([email protected]) arba kitomis elektroninėmis priemonėmis. Prašymą nagrinėja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje komisija (toliau – Komisija). Komisijos sekretorė per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio Komisijos posėdžio informuoja pareiškėją raštu apie priimtą ir Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje viešai paskelbtą Komisijos sprendimą.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00004

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose. Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, registruotu paštu, el. paštu ([email protected]) arba kitomis elektroninėmis priemonėmis. Prašymą nagrinėja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje komisija (toliau – Komisija). Komisijos sekretorė per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio Komisijos posėdžio informuoja pareiškėją raštu apie priimtą ir Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje viešai paskelbtą Komisijos sprendimą.

Rezultatas:
1) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo. 2) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo. 3) Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas nagrinėja prašymą, surenka informaciją ir teikia svarstyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje komisijai, kuri išnagrinėjusi prašymą posėdžio metu priima nutarimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Fizinis arba juridinis asmuo, norintis įrengti, pakeisti, demontuoti ar suderinti Priemones Savivaldybės Viešuosiuose keliuose, turi Savivaldybei pateikti: 1.
 2. prašymą (Prašymo forma Nr.
 3. ; 1.
 4. norimą Priemonių išdėstymo schemą ar projektą (nurodomi pageidaujamų kelio ženklų numeriai, konkreti įrengimo vieta, atstumas iki objektų, įrengimo motyvai ir kita informacija); 1.
 5. norint įrengti greitį mažinantį kalnelį arčiau nei 30 m nuo esamų gyvenamųjų pastatų, privaloma: 1.3.
 6. pateikti greitį mažinančio kalnelio schemą pagal norimą įrengimo vietą; 1.3.
 7. pateikti gretimų gyvenamųjų pastatų visų savininkų raštiškus sutikimus; 1.
 8. pasikeitus esamų gyvenamųjų pastatų savininkams, laikoma, kad raštiškas sutikimas greitį mažinantį kalnelį įrengti arčiau nei 30 m galioja neterminuotai, jeigu per 6 mėnesius nuo nekilnojamojo turto įsigijimo dienos naujieji savininkai dėl šio sutikimo nepareiškia rašytinių pretenzijų.
 9. Fizinis arba juridinis asmuo, norintis suderinti Priemones Savivaldybės Vidaus keliuose ir gatvėse, turi Savivaldybei pateikti: 2.
 10. prašymą (Prašymo forma Nr.
 11. ; 2.
 12. Priemonių išdėstymo schemą ar projektą, kuriame turi būti nurodyta: 2.2.
 13. kelio (-ių), gatvės (-ių) ar žemės sklypo, kuriame (-iuose) statomos Priemonės, numeris (-iai), pavadinimas (-ai), unikalus numeris, kadastrinis numeris; 2.2.
 14. nurodomos konkrečios kelio ženklų pastatymo vietos su LKS-94 koordinatėmis; 2.2.
 15. nurodomi kelio ženklai su projektuojamais atvaizdais juose; 2.2.
 16. atsakingo asmens kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, tel. numeris); 2.
 17. norint įsirengti greitį mažinantį kalnelį arčiau nei 30 m nuo esamų gyvenamųjų pastatų, privaloma: 2.3.
 18. pateikti greitį mažinančio kalnelio schemą pagal 2.
 19. p. reikalavimus; 2.3.
 20. pateikti visų gretimų gyvenamųjų pastatų savininkų, įregistruotų Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, raštiškus sutikimus; 2.
 21. pasikeitus esamų gyvenamųjų pastatų savininkams, laikoma, kad raštiškas sutikimas greitį mažinantį kalnelį įrengti arčiau nei 30 m galioja neterminuotai, jeigu per 6 mėnesius nuo nekilnojamojo turto įsigijimo dienos naujieji savininkai dėl šio sutikimo nepareiškia rašytinių pretenzijų; 2.
 22. suformuoto ir įregistruoto sklypo planą ir išrašą arba valstybinės žemės valdytojo sutikimą; 11.
 23. visų sklypų savininkų, užregistruotų turto registro duomenų bazėje, besinaudojančiais vidaus keliu ar gatve, raštiškus sutikimus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAna BorovikVilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyresnioji specialistė
  tel.+37052400448
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasRinktinės g. 50, Vilnius
  Adresas internetehttp://www.vrsa.lt
  Darbo laikas8:00-17:00
  Įmonės kodas188708224
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilniaus miesto sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, LT-09318
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Avižieniai, Pavasario g. 5, LT-14185
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Iki 20 darbo dienų tai optimaliausias variantas. Atsižvelgiant į tai, kad Saugaus eismo komisija įprastai posėdžiauja kartą per ketvirtį, apie tai pranešus pareiškėjui, paslaugos suteikimas gali užsitęsti iki 3 mėn. (jeigu tai nėra skubus a
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų