Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai kasinėjimams ir aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, tai yra aptverti teritorijai ir vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas.

Išduodamas leidimas atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 1, Lazdijai), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais (oficialiu paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu [email protected]), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai kasinėjimams ir aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, tai yra aptverti teritorijai ir vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas.

Išduodamas leidimas atlikti kasinėjimo darbus Lazdijų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Pranešimas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 1, Lazdijai), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais (oficialiu paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu [email protected]), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – per Elektroninius valdžios vartus (e-paslaugos). Darbams užsitęsus virš 24 val. paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungus elektroninės valdžios vartų (e-paslaugos).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška, suderinta su nurodytomis įstaigomis, institucijomis. Paraiškoje paslaugos gavėjas nurodo kasinėjimo darbų pradžią ir pabaigą;
 2. Leidimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija;
 3. Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektas, darbų organizavimo projektas, dangos perkasimo vietos;
 4. Žemės darbų vykdymo planas – schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, kai darbai vykdomi gatvėse;
 5. Sutartis su kelius bei želdinius atstatysiančia įmone (jei šių darbų neatlieka leidimo prašantis asmuo);
 6. Sutartys ar suderinimai dėl iškasamos žemės išvežimo vietos;
 7. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVirginijus BlažauskasInfrastruktūros plėtros skyriaus vyresn. specialistas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37061496076
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Vilniaus g. 1, LT-67106, Lazdijai
  Adresas internetewww.lazdijai.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188714992
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Lazdijų rajono sav., Lazdijų miesto sen., Lazdijai, Vilniaus g. 1, LT-67106
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37031866108
  Veiksmas:Kainos pateiktos kainoraštyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos