Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Už leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – leidimas) išdavimą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta vietinė rinkliava (toliau – Rinkliava).

Leidimas išduodamas tik tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėta Rinkliava.

Inžinerinių tinklų avarijų likvidavimo darbai gali būti pradėti vykdyti be leidimo, prieš tai raštu pranešus Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Ūkio ir turto bei Viešosios tvarkos skyriams arba Šventosios seniūnijai, jeigu avarija įvyko Šventosios seniūnijos teritorijoje. Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti Palangos miesto policijos komisariatą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose ir/ ar jų apsaugos zonose, informuojama ir už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti žemės kasimo darbus gatvių dangose, šaligatviuose, kelkraščiuose bei jų apsaugos zonose, dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose. Administracijos direktorius pasilieka teisę neišduoti leidimo žiemos sezono metu, esant neigiamai oro temperatūrai (susiformavus žemės įšalui).

Draudžiama ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo ar remonto ir požeminių inžinerinių tinklų avarijos likvidavimo darbus. Draudžiamuoju laikotarpiu po gatvėmis leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik gatvės savininkui pritarus arba gatvės savininkui ir inžinerinių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį.

Kai darbai gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose vykdomi vasaros sezono metu, taikomas koeficientas – 5. Administracijos direktorius pasilieka teisę neišduoti leidimo vasaros sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai).

Leidimo turėtojas atliktus darbus privalo suderinti per 3 darbo dienas nuo darbų pabaigos dienos su:

1) miesto inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, kad inžineriniai tinklai nepažeisti (sutvarkyti);

2) Palangos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;

3) už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija;

4) Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi;

5) Administracijos Ūkio ir turto skyriumi, jeigu darbai buvo vykdomi Palangos miesto teritorijoje, arba Šventosios seniūnija, jeigu darbai buvo vykdomi Šventosios seniūnijos teritorijoje, kad atstatytos dangos ir sutvarkyta teritorija priimama.

Nesuderinus atliktų darbų su atsakingomis institucijomis per 3 darbo dienas, toliau skaičiuojama Rinkliava taikant koeficientą 4 nuo darbų pabaigos dienos iki dienos, kol atlikti darbai bus suderinti su Administracijos Ūkio ir turto skyriumi arba Šventosios seniūnija.

Pasibaigus leidimo galiojimo laikui leidimą su atliktų darbų derinimais privaloma pristatyti Administracijos

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

Už leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – leidimas) išdavimą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta vietinė rinkliava (toliau – Rinkliava).

Leidimas išduodamas tik tokiam laikotarpiui, už kurį sumokėta Rinkliava.

Inžinerinių tinklų avarijų likvidavimo darbai gali būti pradėti vykdyti be leidimo, prieš tai raštu pranešus Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Ūkio ir turto bei Viešosios tvarkos skyriams arba Šventosios seniūnijai, jeigu avarija įvyko Šventosios seniūnijos teritorijoje. Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti Palangos miesto policijos komisariatą. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose ir/ ar jų apsaugos zonose, informuojama ir už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija. Dirbant gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose ir likviduojant vandentiekio tinklų avarijas, apie tai būtina pranešti ir Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti žemės kasimo darbus gatvių dangose, šaligatviuose, kelkraščiuose bei jų apsaugos zonose, dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose. Administracijos direktorius pasilieka teisę neišduoti leidimo žiemos sezono metu, esant neigiamai oro temperatūrai (susiformavus žemės įšalui).

Draudžiama ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jos rekonstravimo ar remonto ir požeminių inžinerinių tinklų avarijos likvidavimo darbus. Draudžiamuoju laikotarpiu po gatvėmis leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik gatvės savininkui pritarus arba gatvės savininkui ir inžinerinių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį.

Kai darbai gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose vykdomi vasaros sezono metu, taikomas koeficientas – 5. Administracijos direktorius pasilieka teisę neišduoti leidimo vasaros sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai).

Leidimo turėtojas atliktus darbus privalo suderinti per 3 darbo dienas nuo darbų pabaigos dienos su:

1) miesto inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, kad inžineriniai tinklai nepažeisti (sutvarkyti);

2) Palangos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;

3) už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija;

4) Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi;

5) Administracijos Ūkio ir turto skyriumi, jeigu darbai buvo vykdomi Palangos miesto teritorijoje, arba Šventosios seniūnija, jeigu darbai buvo vykdomi Šventosios seniūnijos teritorijoje, kad atstatytos dangos ir sutvarkyta teritorija priimama.

Nesuderinus atliktų darbų su atsakingomis institucijomis per 3 darbo dienas, toliau skaičiuojama Rinkliava taikant koeficientą 4 nuo darbų pabaigos dienos iki dienos, kol atlikti darbai bus suderinti su Administracijos Ūkio ir turto skyriumi arba Šventosios seniūnija.

Pasibaigus leidimo galiojimo laikui leidimą su atliktų darbų derinimais privaloma pristatyti Administracijos Rinkliavų skyriui.

Už leidimo pratęsimą Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatytiems Rinkliavos dydžiams, už kiekvieną darbų dieną leidimo pratęsimo laikotarpiu taikomas koeficientas – 2.

Nebaigus vykdyti darbų leidime nurodytu terminu ir vykdant darbus nepratęsus leidimo termino, už kiekvieną uždelstą dieną, viršijančią leidime nustatytą terminą, taikomas koeficientas – 4.

Paraiška galutiniam derinimui pateikiama: paštu arba el. paštu [email protected], arba pristatant į Administraciją. Paraiška teikiama su visais leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, dviračių ir pėsčiųjų takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos apraše nurodytais privalomaisiais dokumentais.

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ar Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos gavus pranešimą (skundą), kad vykdant darbus aptinkami brėžiniuose nenurodyti inžineriniai tinklai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, kad darbai atliekami nesilaikant projekto, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas, ar sklypo plano (schemos), suderinto su atitinkamomis institucijomis, Leidimo galiojimo terminas stabdomas darbų vykdymo teisėtumo patikrinimo laikotarpiui (nuo gauto pranešimo (skundo) datos iki patikrinimo išvadų pateikimo). Atlikus patikrinimą leidimo galiojimo terminas pratęsiamas tik tam laikotarpiui, už kurį išduodant leidimą buvo sumokėta Rinkliava. Leidimo turėtojas privalo informuoti Administraciją raštu apie rašytinį institucijų darbų sustabdymą, darbų sustabdymo pradžią ir pabaigą.

Administracijos Viešosios tvarkos skyriui užfiksavus pažeidimą, kai atliekami kasinėjimo, teritorijos atitvėrimo arba eismo apribojimo darbai, neturint tam skirto leidimo, kai darbai atliekami didesnėse apimtyse arba kitose ardomų dangų rūšyse nei nurodyta Leidime, Rinkliava skaičiuojama nuo pažeidimo užfiksavimo dienos iki dangų ir želdinių atkūrimo darbų pabaigos taikant koeficientą – 5 nustatytam ardomam dangų kiekiui arba leidime nenurodytoms ardomoms dangų rūšims.

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą, kuria reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir prideda: 2.
 2. schemą (kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas) ar nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos (remonto, rekonstravimo) projekto ištrauką (suvestinį inžinerinių tinklų planą), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai. Žemės kasimo darbų vykdymo vieta turi būti detalizuojama nurodant kasamų tranšėjų ilgį, plotį, dangų tipą, kasimo būdą (betranšėjinis vamzdyno įrengimas, prieduobių betranšėjinio vamzdyno įrengimui kasimas, kasimas atviru būdu); 2.
 3. žemės darbų vykdymo aprašą (jeigu vykdomas teritorijos aptvėrimas važiuojamoje gatvės dalyje) su grunto ir medžiagų sandėliavimo numatomomis vietomis schema, saugiam pėsčiųjų praėjimui pritaikytais sprendiniais schema; 2.
 4. Administracijos Ūkio ir turto skyriaus išduotą leidimą, jeigu, vykdant darbus, bus reikalinga kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti medžius ir krūmus; 2.
 5. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo gatvėse schemą, suderintą su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariatu (toliau – Palangos miesto policijos komisariatas). Schemoje turi būti pažymėtos kasinėjimo zonos aptvėrimas ir kelio ženklų išdėstymas.
 6. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką, apskaičiuoja priklausančią mokėti vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą ir apie tai el. p. informuoja paslaugos gavėją.
 7. Paslaugos gavėjas el. p. pateikia paslaugos vykdytojui vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos vykdytojas informuoja paslaugos gavėją el. paštu, kad leidimas išduotas arba informuoja apie priimtą sprendimą neišduoti leidimo el. paštu bei nurodo neišdavimo priežastis.

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška suderinta su nurodytomis institucijomis (pateikiama raštu ar elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected]) Administracijai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki darbų vykdymo pradžios).
 2. Schema (kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas) ar nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos (remonto, rekonstravimo) projekto ištrauka (suvestinis inžinerinių tinklų planas), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai. Žemės kasimo darbų vykdymo vieta turi būti detalizuojama nurodant kasamų tranšėjų ilgį, plotį, dangų tipą, kasimo būdą (betranšėjinis vamzdyno įrengimas, prieduobių betranšėjinio vamzdyno įrengimui kasimas, kasimas atviru būdu).
 3. Žemės darbų vykdymo aprašas (jeigu vykdomas teritorijos aptvėrimas važiuojamoje gatvės dalyje) su grunto ir medžiagų sandėliavimo numatomomis vietomis schema, saugiam pėsčiųjų praėjimui pritaikytais sprendiniais schema.
 4. Administracijos Ūkio ir turto skyriaus išduotas leidimas, jeigu, vykdant darbus, bus reikalinga kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti medžius ir krūmus.
 5. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo gatvėse schema, suderinta su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariatu (toliau – Palangos miesto policijos komisariatas). Schemoje turi būti pažymėtos kasinėjimo zonos aptvėrimas ir kelio ženklų išdėstymas. Paraiška teikiama su visais Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, dviračių ir pėsčiųjų takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos apraše nurodytais privalomaisiais dokumentais. Pateikus neišsamią ir netinkamai įformintą paraišką arba pateikus ne visus išvardytus dokumentus, kurių reikia Leidimui išduoti, Administracija per 5 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo praneša raštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu Leidimo prašytojas yra paraiškoje nurodęs savo elektroninio pašto adresą, kad per 5 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo privaloma pateikti trūkstamus dokumentus ir informuoja apie tai, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo Administracijoje dienos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga mokama.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMilda ŠimkienėRinkliavų skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37046030323
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto g. 73, Palanga
  Adresas internetehttp://www.palanga.lt
  Įmonės kodas125196077
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 73, LT-00134
  Interneto svetainė: