Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Statytojas (užsakovas), turintis statybą leidžianti dokumentą, privalo informuoti atitinkamos seniūnijos seniūną apie numatytų atlikti žemės darbų pradžią viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose) ir pristatyti seniūnui statybą leidžiančio dokumento ir projekto sklypo plano, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos, kopijas. Statytojas (užsakovas) privalo gauti pagal Statybos techniniame reglamente STR.1.06.01.:2016 „Žemės darbai“ nustatytą tvarką iš atitinkamos seniūnijos seniūno, atstovaujančio savivaldybei, būtinus sutikimus. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, per. e. pristatymas sistemą, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Statytojas (užsakovas), turintis statybą leidžianti dokumentą, privalo informuoti atitinkamos seniūnijos seniūną apie numatytų atlikti žemės darbų pradžią viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose) ir pristatyti seniūnui statybą leidžiančio dokumento ir projekto sklypo plano, kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos, kopijas. Statytojas (užsakovas) privalo gauti pagal Statybos techniniame reglamente STR.1.06.01.:2016 „Žemės darbai“ nustatytą tvarką iš atitinkamos seniūnijos seniūno, atstovaujančio savivaldybei, būtinus sutikimus. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją, išsiunčiamas paštu, per. e. pristatymas sistemą, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos inicijavimas
 1. El. paslaugos žingsniai:
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą.
 2. Sklypo planą, suderintą su suinteresuotų organizacijų vadovais, arba projektą, suderintą su Savivaldybės administracijos architektu bei tarnybomis, kurios eksploatuoja požemines sistemas ir tinklus.
 3. Vietinės rinkliavos sumokėjimo mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą patvirtinančio dokumento kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAnelė UžkurienėKrinčino seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045144189
  mob. tel.+37061125487
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVaida OgintienėPušaloto seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045146749
  mob. tel.+37062040096
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJurgita ValuntonienėSaločių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045140435
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISEdita TuskėnaitėDaujėnų seniūnijos specialistė
  tel.+37045148116
  mob. tel.+37065886541
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDaiva ValotkienėPasvalio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045134425
  mob. tel.+37065882084
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIndrė DanilevičėJoniškėlio miesto seniūnijos specialistė
  tel.+37045138245
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSimona ValantonienėNamišių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045147373
  mob. tel.+37061060618
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDaiva MainionienėPasvalio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045134314
  mob. tel.+37061825778
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAsta RaudonienėPumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045143665
  mob. tel.+37061825762
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAurelija MarkutytėVaškų seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045141133
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRūta Liberienė Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045138369
  mob. tel.+37061825766
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto Didžiojo a. 1. LT-39143 Pasvalys
  Adresas internetehttp://www.pasvalys.lt
  Darbo laikaspirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
  Įmonės kodas188753657
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Šaligatvio perkasimas. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 24 Eur rinkliava.
  Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Naujo (rekonstruoto, ne senesnio kaip 5 metai) šaligatvio perkasimas. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 24 Eur rinkliava.
  Paslaugos suteikimo kaina:24 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Žaliųjų plotų perkasimas. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 24 Eur rinkliava.
  Paslaugos suteikimo kaina:9 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 24 Eur rinkliava.
  Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Gatvių važiuojamosios dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 24 Eur rinkliava.
  Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Šaligatvio atitvėrimas arba eismo apribojimas šaligatviais. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 24 Eur rinkliava.
  Paslaugos suteikimo kaina:6 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Visiškai uždarius šaligatvį, kai nevykdomi kasinėjimo darbai. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 24 Eur rinkliava.
  Paslaugos suteikimo kaina:9 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų