Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Seniūnija leidimą atlikti žemės kasinėjimo darbus seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijoje išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims, kai atliekami darbai jai priskirtoje teritorijoje. Asmuo, atvykęs į seniūniją, pateikia prašymą raštu, galiojantį asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) .

Pagal pateiktą prašymą ir patikrinus kitus dokumentus asmeniui išduodamas nustatytos formos leidimas atlikti žemės kasinėjimo darbus.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Seniūnija leidimą atlikti žemės kasinėjimo darbus seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijoje išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims, kai atliekami darbai jai priskirtoje teritorijoje. Asmuo, atvykęs į seniūniją, pateikia prašymą raštu, galiojantį asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) .

Pagal pateiktą prašymą ir patikrinus kitus dokumentus asmeniui išduodamas nustatytos formos leidimas atlikti žemės kasinėjimo darbus.

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. Išnagrinėjus prašymą, išduodamas leidimas žemės kasinėjimo darbams. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba el.paštu.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
   Paslaugos inicijavimo forma
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
   1. Prašymas. (prašymo forma)
   2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
   3. Suderinimo su suinteresuotomis įstaigomis dokumentai
   Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

    Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

    NENURODYTA-PASISJūratė NavickienėSintautų seniūnijos specialistė
    tel.+37034545049
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISLina VarnauskienėLukšių seniūnijos specialistė
    tel.+37034544268
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISIngrida BendikienėPlokščių seniūnijos specialistė
    tel.+37034542828
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISRasa StaugaitienėKudirkos Naumiesčio seniūnijos specialistė
    tel.+37034557346
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISVioleta PompelŽvirgždaičių seniūnijos specialistė
    tel.+37034541220
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISKristina Juodišiūtė Barzdų seniūnijos specialistė
    tel.+37034548231
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISAsta RimavičienėKidulių seniūnijos specialistė
    tel.+37034562260
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISBirutė MačienėSlavikų seniūnijos specialistė
    tel.+37034543267
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISDalia LopetienėŠakių seniūnijos specialistė
    tel.+37034551977
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISValentina LiepuonienėGriškabūdžio seniūnijos specialistė
    tel.+37034541308
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISLena PovilaitienėSudargo seniūnijos specialistė
    tel.+37034543343
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISAnelė MockaitienėKriūkų seniūnijos specialistė
    tel.+37034542419
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISEdita KaraliūtėGelgaudiškio seniūnijos specialistė
    tel.+37034555138
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISŽivilė SprindžiūnaitėLekėčių seniūnijos specialistė
    tel.+37034560602
    [email protected]
    Bendra informacija:
    Šakių rajono savivaldybės administracija
    Adresas:
    LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
    LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
    Interneto svetainė:
    Veiksmas:
    Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
    Trukmė:1 darbo diena