Apdorojama...
2023-09-07 16:50Dėmesio! Sukčiai naudojasi Elektroninių valdžios vartų portalo vardu siųsdami SMS su netikromis internetinėmis nuorodomis. Perspėjame apie bandymus sukčiauti prisidengiant Elektroninių valdžios vartų portalo vardu. Būkite budrūs!
 
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Suteikimo trukmė:3 Darbo dienos (Komentaras: avarinės situacijos atveju – iš karto. Paslaugos suteikimo kainą žiūrėti pridedamame kainoraštyje)

Kaina:Tikslinama

Apdorojama...

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos įvertinimas

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus, privalomas leidimas, kurį išduoda seniūnija. Paslauga apima leidimo kasinėti ir aptverti išdavimą, kai darbai atliekami Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), galiojimo pratęsimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą.


Prašymai dėl minėtų leidimų, atliekant kasinėjimo darbus, gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijas, siunčiami paštu arba teikiami elektroninėmis priemonėmis. Prašymus pateikiant elektroninėmis ryšių priemonėmis, būtina nustatyti asmens tapatybę kvalifikuotu el. parašu, naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena. Atsakymas pateikiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu.

Leidimas neišduodamas privačioms ir nuomojamų žemių valdoms ir sklypams, kuriuose žemės darbų tvarką nustato žemės naudotojas ir kitos valstybinės institucijos ar jų įgalioti asmenys. Užsakovas, atlikęs kasinėjimo darbus, informuoja leidimą išdavusį seniūną ir perduoda aplinkos atstatymo darbus pagal priėmimo–perdavimo aktą (4 priedas).

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10b17c0494711e8ade598b2394a491d/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Raimonda Dominauskaitė
Ginkūnų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041507025
[email protected]
 
 
Indrė Šklenikienė
Kužių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041375441
[email protected]
 
 
Dovilė Degutienė
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041596692
[email protected]
 
 
Ligita Rimkė
Bubių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041507025
[email protected]
 
 
Rina Gedminienė
Šakynos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041377636
[email protected]
 
 
Aušra Doveikienė
Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041581440
[email protected]
 
 
Gražina Slavikienė
Gruzdžių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041372347
[email protected]
 
 
Daiva Glodenienė
Kuršėnų miesto seniūnijos specialistė
tel. +37041581954
[email protected]
 
 
Vidmantas Lubys
Raudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37041376615
[email protected]
 
 
Virginija Remeikienė
Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041370633
[email protected]
 
 
Artūras Šulčius
Kairių seniūnijos seniūnas
tel. +37041374169
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
[email protected]
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
LIETUVA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina:Tikslinama
Trukmė:3 Darbo dienos
Komentaras:Komentaras: avarinės situacijos atveju – iš karto. Paslaugos suteikimo kainą žiūrėti pridedamame kainoraštyje
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt