Apdorojama...

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Planuojant vykdyti žemės kasinėjimo darbus, privalomas leidimas, kurį išduoda seniūnija. Paslauga apima leidimo kasinėti ir aptverti išdavimą, kai darbai atliekami Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), galiojimo pratęsimą, dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą.


Prašymai dėl minėtų leidimų, atliekant kasinėjimo darbus gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijas, siunčiami paštu arba teikiami elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti asmens tapatumą. Atsakymas pateikiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu.

Leidimas neišduodamas privačioms ir nuomojamų žemių valdoms ir sklypams, kuriuose žemės darbų tvarką nustato žemės naudotojas ir kitos valstybinės institucijos ar jų įgalioti asmenys. Užsakovas, atlikęs kasinėjimo darbus, informuoja leidimą išdavusį seniūną ir perduoda aplinkos atstatymo darbus pagal priėmimo-perdavimo aktą (4 priedas).

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10b17c0494711e8ade598b2394a491d/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ričardas Šiumberevičius
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37041596692
ricardas.siumberevicius@siauliuraj.lt
 
 
Dovilė Degutienė
Ginkūnų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041507025
dovile.degutiene@siauliuraj.lt
 
 
Rina Gedminienė
Šakynos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041377636
rina.gedminiene@siauliuraj.lt
 
 
Aušra Doveikienė
Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041581440
ausra.doveikiene@siauliuraj.lt
 
 
Gražina Slavikienė
Gruzdžių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041372347
grazina.slavikiene@siauliuraj.lt
 
 
Daiva Glodenienė
Kuršėnų miesto seniūnijos specialistė
tel. +37041581954
daiva.glodeniene@siauliuraj.lt
 
 
Vidmantas Lubys
Raudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37041376615
vidmantas.lubys@siauliuraj.lt
 
 
Virginija Remeikienė
Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041370633
virginija.remeikiene@siauliuraj.lt
 
 
Alma Macijauskienė
Kairių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041374180
alma.macijauskiene@siauliuraj.lt
 
 
Jurgita Vorevičienė
Kužių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041375441
jurgita.voreviciene@siauliuraj.lt
 
 
Nijolė Saunorienė
Bubių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041388684
nijole.saunoriene@siauliuraj.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 3 Darbo dienos
Komentaras: Žr. kainoraštį.
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt