Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Paslauga apima leidimų atlikti kasinėjimo darbus (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) išdavimą Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijose

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Paslauga apima leidimų atlikti kasinėjimo darbus (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) išdavimą Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnijose

Rezultatas:
Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
  Prašymo nagrinėjimas
   Paslaugos rezultato suteikimas

    Paslaugos teikimo proceso schema

    Paslaugos inicijavimo forma
    Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
    1. Pateikiami šie dokumentai:
    2. Paraiška (pridedama);
    3. Leidimo statyti, rekonstruoti, remontuoti statinį kopija, jei toks leidimas ar savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas pagal teisės aktus;
    4. Nustatyta tvarka patvirtinto statybos darbų organizavimo projekto ar jo dalies kopija, pridedant žemės darbų vykdymo planą – schemą;
    5. Su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariatu suderinta žemės darbų gatvėje (kelyje) schema, kurioje turi būti pažymėta techninių eismo reguliavimo priemonių, saugumo aptvarų, pėsčiųjų perėjimo tiltelių, lankstų išdėstymas, kai darbai vykdomi gatvėje (kelyje).
    6. Su keleivinio transporto vežėjais suderinta žemės darbų gatvėse (keliuose) schema, jeigu kasinėjamoje gatvėje (kelyje) vyksta maršrutinių autobusų eismas;
    7. Raštiški suderinimai su veikiančių inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių savininkais (naudotojais, valdytojais), kurių apsaugos zonoje numatoma vykdyti žemės darbus;
    8. Sutartis su kelius (gatves) bei želdynus atstatysiančia įmone, jei šių drabų neatlieka leidimo prašantis Pareiškėjas;
    9. Atliekant avarijų šalinimo darbus, Pareiškėjas pateikia garantinį raštą dėl viešojo naudojimo teritorijų dangų atstatymo;
    10. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje (saugomoje teritorijoje);
    11. Perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimą vykdyti darbus.
    Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

     Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

     NENURODYTA-PASISNijolė JuraitienėPilviškuų seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266035
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISVilma EndriukaitienėPajevonio seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266031
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISLoreta BerneckienėKeturvalakių seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266023
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISNijolė KarnickienėKybartų seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266061
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISRira VasiliauskienėGražiškių seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266019
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISAngelė KupstienėGižų seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266015
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISAsta AugustaitienėŠeimenos seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266040
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISLaima RagaišienėVištyčio seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266056
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISIndrė MačiulskienėVirbalio seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266051
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISRosita KarpavičienėBartninkų seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266010
     [email protected]
     NENURODYTA-PASISAušra KatkevičienėKlausučių seniūnijos seniūno pavaduotoja
     tel.+37034266027
     [email protected]
     Bendra informacija:
     AdresasS. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
     Adresas internetehttp://www.vilkaviskis.lt
     Darbo laikasI-IV–8-17 val., V– 8-15.45 val
     Įmonės kodas188774441
     Adresas:
     LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, LT-70147
     Interneto svetainė:
     Tel.:+37034260062
     Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
     Paslaugos suteikimo kaina:22 EUR
     Trukmė:5 darbo dienos
     Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
     Paslaugos suteikimo kaina:17 EUR
     Trukmė:5 darbo dienos
     Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
     Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
     Trukmė:5 darbo dienos
     Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
     Paslaugos suteikimo kaina:9 EUR
     Trukmė:5 darbo dienos
     Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
     Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
     Trukmė:5 darbo dienos
     Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
     Paslaugos suteikimo kaina:14 EUR
     Trukmė:5 darbo dienos
     Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
     Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
     Trukmė:5 darbo dienos